Personal data

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СЪГЛАСИЕ С ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
ОСНОВНО РЕЗЮМЕ
Вие предоставяте това съгласие за обработката на Вашите лични данни на компанията Livesport Media Ltd за целите на комуникацията с Вас във връзка с Вашата заявка. Вашите лични данни няма да бъдат използвани с маркетингови цели. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време и обработката на личните Ви данни ще бъде прекратена. По-долу можете да намерите допълнителна информация във връзка с обработването на Вашите лични данни.
ИДЕНТИЧНОСТ НА ОПЕРАТОРА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Операторът на Вашите лични данни е компанията Livesport Media Ltd, с регистриран офис на CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Малта, номер на компанията C 54555 ("Оператор").
Данните за контакт с Оператора са както следва: физически адрес за обслужване Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, имейл адрес: gdpr@livesportmedia.eu
Операторът не е посочил длъжностно лице по защита на данните.
ЛЕГАЛНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Легалната основа за обработката на личните Ви данни е Вашето съгласие, дадено на Оператора според значението на член 6(1)(a) от Разпоредба (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 27 април 2016 за Защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни, и Директива за отмяна 95/46/EC (Общ регламент относно защитата на данните) ("Разпоредба").
ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Целта на обработването на Вашите лични данни е комуникация между Вас и Оператора във връзка с Вашата заявка.
Операторът не използва автоматизирано вземане на индивидуални решения по смисъла на член 22 от Разпоредба.
ПЕРИОД НА ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Операторът ще запази Вашите лични данни за период от две (2) години от получаването на Вашето съгласие, но не по-късно от момента, в който сте оттеглили Вашето съгласие с обработването на личните Ви данни.
ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лица, осигуряващи технически, организационни или търговски дейности, свързани с работата на уеб сайта или приложението на Оператора според инструкциите на Оператора (обработващи лични данни), могат да бъдат също получатели на Вашите лични данни.
Операторът не възнамерява да предоставя Вашите лични данни на трета страна (страна извън ЕС) или на международна организация.
ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ
Според условията, посочени в Разпоредбата, Вие имате право да изискате от Оператора да предостави достъп до Вашите лични данни, право на корекция или заличаване на Вашите лични данни или на ограничаване на тяхната обработка, както и правото на прехвърляне на Вашите лични данни.
Имате право да оттеглите по всяко време Вашето съгласие с обработването на Вашите лични данни, предоставени на Оператора. Това няма да има ефект върху законността на обработването на Вашите лични данни преди подобно оттегляне на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си с обработването на лични данни на: gdpr@livesportmedia.eu
Ако подозирате, че обработването на Вашите лични данни е нарушило или нарушава Разпоредбата, имате право също така да подадете жалба до регулаторния орган.
Предоставянето на лични данни не се изисква. Предоставянето на Вашите лични данни не е установено със закон или договорно изискване, както и изискване, необходимо за сключване на договор.
Реклама
Реклама
Реклама
Мобилни приложения
Нашето мобилно приложение е оптимизирано за твоя телефон. Свали го безплатно!