Общи Условия за ползване

Условия

Тези Условия за ползване (наричани по-долу ‘Условията’) представляват и определят взаимоотношението между ‘Доставчик’ (дефиниран по-долу) и всички страни, които достъпват уеб сайта (дефинирани по-долу) и се възползват от неговите функции и съдържание по какъвто и да е начин (наричани по-долу ‘Посетители’).

Заедно, Доставчикът и Посетителите ще бъдат наричани ‘Страните’.

Общи

Използването на някои или на всички функционалности и услуги, предлагани от Доставчика в рамките на сайта Livescore.in/bg/ и неговите мобилни приложения (по-долу наричани ‘Уеб сайтът’) и информацията, материалите и линковете, които съдържа, е субект на Условията, посочени надолу. Освен ако Доставчикът не е дал съгласието си в писмена форма за друго, Условията представляват и определят изцяло взаимоотношението между Доставчика и Посетителите по отношение на ползването на Уебсайта от последните, включващо които и да са или всички негови предлагани функционалности.

Посетителите се задължават да прочетат внимателно и да разберат Условията преди да ползват Уебсайта. Посетител, който е заредил Уебсайта в Интернет браузъра си, се счита за прочел, разбрал и съгласил се да бъде обвързан с Условията, без нужда от каквото и да било последващо действие.

С настоящото Доставчикът си запазва правото да отмени, добави, отхвърли, измени и/или допълни тези Условия от време на време, когато счете за уместно. Доставчикът препоръчва на Посетителите да прочитат съдържанието на тези страници редовно. Ползвайки този Уебсайт, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с Условията, както и с последните им модификации, независимо дали всъщност Посетителите са наясно с подобни модификации.

Доставчикът не е задължен да потвърждава, че всички Посетители използват Уебсайта според последно обновените Условия. Ефективната версия на Условията е тази, която е публикувана на Уебсайта.

Уебсайтът може да бъде ползван единствено за законосъобразни цели. Изполването на Уебсайта за предаване, дистрибуция, публикуване или съхранение на какъвто и да е материал на или чрез Уебсайта, който е в нарушение на приложимото право или закони, или на правата на трети лица, е стриктно забранено. Това включва (без ограничение) използването на Уебсайта или предаването, дистрибуцията, публикуването или съхранението на какъвто и да е материал на или чрез Уебсайта по начин или с цел, които нарушават авторското право, търговската тайна или други права, свързани с интелектуалната собственост; Което е неприлично или вредно за непълнолетни лица или представлява незаконен акт или тормоз, е клеветническо и позорно, нарушава законите за защита на личната информация, е с цел измама или нарушава закон за контрол на обмяна на валута или закон за хазарта.

В случай на злоупотреба с Уебсайта, Доставчикът си запазва правото да изключи или блокира Посетителя от Уебсайта и да затвори всеки акаунт, регистриран с неговото име. Доставчикът си запазва правото да подведе под съдебна отговорност Посетителя по свое усмотрение.

Услуги

Уебсайтът предоставя интерактивно уеб и мобилно приложение/функции, съдържащо спортна информация в реално време за спортни събития, спортни резултати на живо, финални резултати, програма за предстоящи двубои, стартови състави и спортна статистика. Резултатите и друга статистическа информация съдържаща се на Уебсайта отразява информация, предоставена от други независими източници (от трети лица) или благодарение на собствени усилия, или от различни други официални уебсайтове. Въпреки полагането на всички усилия от страна на Доставчика да обновява коректно и редовно съдържанието и резултатие от мачовете или друга информация, показвана на Уебсайта, ние Ви съветваме да проверявате двойно данните също и от други източници. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Посетителя ползва резултатите и всяка друга информация, съдържаща се на Уебсайта.

Уебсайтове на трети страни

Посетителят приема, че какъвто и да е контакт, осъществен с трети страни след зареждането на Уебсайта в браузър, независимо дали планирани или не, и всеки резултат, който може да произтече от това, е напълно независим от Доставчика и Доставчикът не е по никакъв начин отговорен за споразумение или очакване и други последици, които могат да произтекат като директна или индиректна причина от този контакт.

Всеки иск или спор, които могат да възникнат между Посетителя и такава трета страна не следва по никакъв начин да включва и Доставчика.

Трети страни, включително такива, които рекламират в рамките на Уебсайта не притежават достъп до личните данни на Посетителите и до никакви други данни, които Посетителят би могъл да е предоставил на Доставчика.

Аудио/Видео Съдържание

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, което може да се види в рамките на Уебсайта. Цялото видео съдържание, което може да бъде намерено на Уебсайта, не се съхранява на сървърите на Доставчика, нито е създадено и качено на хостващите сървъри от Доставчика.

Неактивни акаунти

Ако Посетител регистрира акаунт на Уебсайта, но не го посети в рамките на 60 дни, Доставчикът запазва правото си да затвори акаунта незабавно и без предизвестие.

Интелектуална собственост

Без предварителна ауторизация в писмена форма от страна на Доставчика на Посетителите не е разрешено да копират, модифицират, подправят, разпространяват, предават, показват, възпроизвеждат, трансферират, ъплоудват, свалят или по друг подобен начин да използват или променят съдържанието на Уебсайта.

Всяко нарушение на гореспоменатата клауза може да е равносилно на нарушаване на прилижимите права за интелектуална собственост в рамките на Европейския съюз и други приложими закони. Доставчикът или друга страна, оторизирана от него запазва правото си да потърси обезщетение до най-пълната степен, разрешена от закона, срещу страна, извършила директно или индиректно това нарушение.

Тип на взаимоотношението

Тези Условия не са предназначени за изграждане на партньорство, агенция или съвместно предприятие между Доставчика и Посетителя.

Нарушение на споразумение

В случай че Посетителят не се придържа към някоя от клаузите в Условията или Доставчикът основателно подозира, че Посетителят директно или индиректно не спазва която и да е от клаузите на Условията, то Доставчикът запазва правото си, и всички средства на свое разположение, както и по свое собствено усмотрение, да затвори или блокира Посетителя от Уебсайта, да прекрати всеки акаунт, регистриран на негово име или свързани такива, и по свое собствено усмотрение да предяви съдебен иск срещу Посетителя.

Спазване на законовите разпоредби

Посетителите се съветват да спазват приложимото законодателство в рамките на юрисдикцията, под която е постоянният им адрес или пребивават, и/или временно присъстват. Доставчикът не носи отговорност за действие, предприето от властите срешу Посетителя във връзка с използването на Уебсайта.

Право & Форум и/или общност

Настоящото Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Малта без оглед на конфликти в правните принципи. Страните предоставят на изключителната юрисдикция на съда на Малта разрешаването на каквито и да било спорове, произтичащи от това Споразумение. Това Споразумение няма да се ръководи от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, приложението на която се изрично се изключва.

Заглавия

Заглавията са предназначени за по-голяма яснота и за да се улесни четенето на тези Условия. Те не следва да се ползват като средство за тълкуване на съдържанието на параграфа, който следва всяко заглавие. Заглавията не са предназначени да се свързват с Доставчика оп какъвто и да е начин.

Отказ от претенции

Всеки отказ от претенции от страна на Доставчика при нарушаване от страна на Посетителя на разпоредба от тези Условия, не следва да се разглежда като отказ от претенции при последващо нарушение на същата или която и да е друга от разпоредбите на настоящите Условия.


Отказ от права

Гаранции

С настоящото се уточнява, че Доставчикът не предоставя никакви гаранции или обещания (изрични иил мълчаливи), че съдържанието на Уебсайта е точно и/или подходящо за конкретни цели освен онези гаранции, които не могат да бъдат изрично изключени от правото, което действа над тези Условия.

Използването на Уебсайта е изцяло на риск от страна на Посетителите. Уебсайтът не е игрален или хазартен уебсайт. Доставчикът на Уебсайта не предоставя игрални или хазартни услуги, поради което не задържа или контролира средства на играчи и не е въвлечен в трансакции, свързани с хазарт. Коефициентите за залагане, които се показват на Уебсайта, са част от информацията и функциите на Уебсайта.

Доставчикът не гарантира, че функциите, представени от Уебсайта, са ауторизирани, и че експлоатацията им ще задоволи Посетителя, че са напълно сигурни и несъдържащи грешки, че се обновяват редовно, че софтуерните дефекти се отстраняват редовно, че работят без прекъсване, че Уебсайтът не съдържа вируси или бъгове, че са постоянно функциониращи, че са адекватни, че достъпните на него информация и функции са надеждни, или че всяка друга информация, получавана на Уебсайта или функции, използвани от Уебсайта, са адекватни и надеждни. Тези, които изберат да достъпят Уебсайта, го правят по своя инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото те са приложими.

Уебсайтът може да съдържа линкове и препратки към уебсайтове/обяви/съдържание на трети страни. Те са предоставени за удобството и интереса на Посетителите и не предполагат отговорност за, нито одобрение на информацията, съдъжаща се на тези уебсайтове/обяви/съдържание от страна на Доставчика. Доставчикът не дава гаранция, изрична или мълчалива, отнасяща се до точността, достъпността на съдържанието или иформацията, текстовете или графиките, които не са под негово притежание. Доставчикът не е изпробвал софтуер, разположен на други сайтове и не предоставя никаква гаранция за качеството, сигурността, надеждността или пригодността на такъв софтуер.

Загуба или вреда

Доставчикът не е отговорен за загуба или вреда, директна или индиректна, която Посетителят или трета страна биха могли да са понесли като резултат от употребата на Уебсайта, включително, но неизчерпващо се с вреда, причинена от търговска загуба, пропуснати ползи, загуба на очаквани приходи, печалби или други ползи, прекъсване на бизнес, загуба на търговска информация или вскякаква друга парична и/или последваща загуба.

Доставчикът не е отговорен за реализирането на печалби или за загуби, понесени на уебсайтовете на трети страни, които са станали като резултат от използването на информацията, показана на Уебсайта.

Без ограничение на общия характер на предишните 2 клаузи, не се признава или приема отговорност от страна на Доставчика при следните, наред с други, случаи, изброени по-долу:
 1. грешки, печатни грешки, погрешни тълкувания, погрешно чуване, погрешно прочитане, погрешен превод, правописни грешки, направилно четене, грешни транзакции, технически опасности, грешки при регистрацията, явни грешки, форсмажорни обстоятелства и/или всякакви други подобни грешки;
 2. нарушаване на правилата на Доставчика;
 3. криминални действия;
 4. съвет, в каквато и да е форма, предоставен от Доставчика;
 5. легални действия и/други средства за защита;
 6. загуба или вреда, която Посетителят или трети страни биха могли да понесат като резултат от ползването на Уебсайта, неговото съдържание или на това на линк, предложен от Доставчика;
 7. загуба или вреда, която Посетителите или трети страни биха могли да понесат като резултат на модификация, преустановяване или прекъсване на Уебсайта;
 8. криминална употреба на Уебсайта или на неговото съдържание от страна на потребител, на дефект или на пропуск, както и на друг фактор извън нашия контрол;
 9. всяко възползване от Уебсайта поради достъпа на трета страна до частните зони, изискваши логин и парола чрез използването на потребителското име и паролата на Посетител;
 10. в случай на несъответствия в услугата, функциите и други, предлагани от Уебсайта поради вируси или бъгове, като това се отнася до всички параметри, които съставляват Уебсайта, всяка загуба, цени, разходи, загуби или претенции, предявени поради споменатите несъответствия;
 11. всяко действие или пропуск от страна на интернет доставчик или друга трета страна, с която Посетителите биха могли да са в договорни отношения, за да имат достъп до Уебсайта. В случай на съдебен спор между интернет доставчика и Посетителите, Доставчикът не може да бъде страна в делото и подобно дело по никакъв начин не следва да засяга тези Условия;

  и

 12. всеки иск, предявен като резултат на вреди, понесени от Посетител поради съдържанието на каквито и да е материали, публикувани от друг Посетител или друга трета страна, неауторизирана от Доставчика на Уебсайта.

Декларация за поверителност

Уебсайтът Livescore.in/bg/ и неговите мобилни приложения (наричани по-долу ‘Уебсайт’) уважава неприкосновеността на личния живот на всички страни, преглеждайки или използвайки по друг начин Уебсайта, наричани по-долу ‘Посетители’, и се ангажира да я защитава. От време на време, и само с тяхното предварително съгласие, Уебсайтът събира и използва ‘Лични данни’ (дефинирано по-долу), свързани с своите Посетители, с оглед на това да им предостави услугите си и само с цел, коята е изрично заявена надолу в текста.

Тази Декларация за поверителност съответства на международните Конвенции и на Директивите на ЕС, тъй като е перифразирана от закона на Малта в Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта), Закона за обработването на лични дании (в сектора за електронни комуникации, Правно известие 16 от 2003г., включващо по-късните изменения), то адаптира Препоръка 2/2001 от Параграф 29 на Работната група по защита на данните, приложена на 17 май 2001, относно определени минимални изисквания за събиране на личнни данни онлайн и използва също други приложими правила и практики.

Събиране на лични данни

Уебсайтът не събира лични данни, когато Посетителите единствено преглеждат Уебсайта. Въпреки това Уебсайтът изисква от Посетителите да предоставят някои лични данни, като използват допълнителни или разширени услуги, предоставени в рамките на Уебсайта след регистрация. В тези случаи Уебсайтът ще поиска съответното съгласие от страна на Посетителите преди събирането и използването на личните им данни. При регистрация и в други случаи Уебсайтът може да поиска от Посетителите да въведат своя имейл адрес за логин и парола.
Посетителите не са задължени да предоставят своите лични данни или да разрешат събирането на личните си данни от страна на Уебсайта. Уебсайтът обаче няма да има възможността да предостави всички свои услуги на Посетителите, които не са дали разрешение за събиране на личните им данни.
Въпреки че Посетителите може да са разрешиил на Уебсайта използването на съответните им лични данни, те имат право впоследствие да го отменят, като предоставят на Уебсайта убедителни легитимни причини.

Правото на достъп

Посетителите имат право да изискат от Регулатора (дефиниран по-долу) да им осигури информация в писмена форма относно това какви точно лични данни са били събрани и/или използвани. Молбата трябва да бъде бъде подадена в писмена форма до Регулатора (дефиниран по-долу).
Уебсайтът се задължава да полага всички разумни усилия да поддържа текущите събрани лични данни. Въпреки това Посетителите се подканват да информират Уебсайта за всякакви промени в личните си данни, съхранявани от Уебсайта.

Посетителите, които счетат, че съответните им лични данни са неточни, могат да поискат писмено от Регулатора да ги поправи. Посетителите също имат правото да поискат от Регулатора да блокира или изтрие личните им данни, ако те са били обработени по незаконен път.

Цели на събирането и използването на лични данни

Личните данни, събирани от Уебсайта следва да бъдат обработвани в съответстиве с разпоредбите на Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта) и спомагателни закони, влезли в сила там, единствено за целите на:
 1. Комуникация с Посетителите;
 2. Изпращане на забравена парола за съответния акаунт на Посетителите;
 3. Изпращане на информация, за която Доставчикът счете, че Посетителите ще намерят за полезна, включително информация за продукти, услуги и търговски / рекламни материали, предлагани от Уебсайта / рекламни материали, предлагани от трети страни, които си сътрудничат с Уебсайта;
 4. Осигуряване на допълнителни услуги, които са възможност за конфигуриране на Уебсайта до някаква степен;
 5. Подобряване на съдържанието, предлагано от Уебсайта;
 6. Предоставяне на персонализирано съдържание на Уебсайта и/или неговия изглед.

Разкриване на лични данни на трети лица

Доставчикът не продава, търгува с или арендира лични дании, принадлежащи на Посетителите и не ги разкрива по никакъв друг начин на трети страни без предварително съгласие от страна на Посетилите. Въпреки това лични биха били предоставени на трети страни в случай на продажба на Уебсайта.
Горното не засяга законово задължение на Уебсайта да разкрие лични данни на Посетителите на трети лица.
Горното също не засяга разкриване, което е абсолютно необходимо като част от една или повече от Целите за събиране и използване на лични данни. В този случай Уебсайтът следва да потърси предварително изричното съгласие на засегнатите Посетителите.
Доставчикът запазва правото си да предоставя статистика за Посетителите, продажбите, трафика и друга статистическа информация, отнасяща се до Уебсайта на трети страни, без обаче да идентифицира конкретен Посетител.

Лог файлове

За да администрира по-добре Уебсайта и за да събира обща демографска информация за Посетителите за обща употреба, Уебсайтът автоматично записва IP адреса на всички Посетители и съответно страниците, преглеждани от всеки отделен Посетител.

Отказ от бисквитки

„Бисквитка” е информация, съхранявана на компютъра на Посетителя от уеб сървър и използвана за персонализиране на неговата уеб услуга. Уебсайтът използва бисквитки, за да съхранява информация за взаимодействия на Посетителя, която може да бъде необходима впоследствие за изпълняването на функция. Посетителите могат да изберат да не приемат бисквитки. Веднъж направено, любезно ви молим да не използвате повече които и да било услуги, предоставени от Уебсайта. Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставим функции от социалните мрежи и да анализираме трафика ни. Освен това споделяме информация за изполването на нашия сайт от ваша страна с нашите партньори от социалните мрежи, рекламодатели и аналитици. Вижте подробности.

Сигурност

Уебсайтът и Регулаторът са адаптирали различни мерки, технически и организационни, за да подпомогне защитата срещу унищожаване, загуба, злоупотреба и промяна на личните данни, които се събират и използват. Независимо от тези усилия, Доставчикът не може да гарантира, че подобни събития не могат да възникнат.

Период на съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват само за времевия период, необходим за изпълнение на целите на събирането им. В случай на неактивност от страна на потребителски акаунт в продължение на 3 години, всички събрани негови лични данни ще бъдат изтрити.

Уебсайтове на трети страни

Тази Декларация за поверителност не обхваща уебсайтовете на трети страни. Уебсайтът предоставя линкове към други сайтове за удобство на Посетителите. Уебсайтът не е отговорен за съдържанието, показано на уебсайтовете на трети страни и мерките, които те прилагат за защита на Вашата поверителност. Други сайтове, които Посетителите посетят, идвайки от Уебсайта, биха могли да нямат адекватна Политика за поверителност.

Приемане на Декларацията за поверителност

Съгласието на Посетителите за събирането и използването на съответните техни лични данни от страна на Уебсайта и Регулатора е предмет на Декларацията за поверителност, описана дотук. Посетителите се съветват да преглеждат Декларацията за поверителност редовно, за да се запознаят с условията и клаузите от нея и с всички изменения, които могат да бъдат приложение от Уебсайта от време на време.

Доставчик

Livesport Media Ltd, компания, надлежно регистрирана съгласно законите на Малта на 22-ри ноември 2011 с регистрационен номер 54555, с регистрационен адрес CMS House, Първи етаж, улица St. Peter's, San Gwann, SGN 2310, Малта.

Регулаторът на събираните и използваните данни от Посетителите на Уебсайта е Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Прага, Чешка република

БЕЗПЛАТЕН ЛАЙВСКОР:

БЕЗПЛАТЕН ЛАЙВСКОР
ЗА ВАШИЯ УЕБСАЙТ

Зона за регистрирани:

Език: