Pravila korištenja

Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Opći uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja
Ovi Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu ‘Uvjeti’) reguliraju međusobni odnos između ‘Pružatelja usluge’ (definirano u daljnjem tekstu) i svih koji pristupe Stranici i/ili Aplikaciji (definirano u daljnjem tekstu) i koriste njene sadržaje i mogućnosti na bilo koji način (u daljnjem tekstu ‘Posjetitelji’). Zajedno će se Pružatelj usluge i Posjetitelji nazivati ‘Stranke’ u daljnjem tekstu.
Opći uvjeti
Korištenje bilo kojih mogućnosti i opcija koje Pružatelj usluge nudi na stranici LIVESCORE.in i njenim mobilnim aplikacijama (u daljnjem tekstu ‘Aplikacija’), te informacije, materijali i linkovi koji se na njima nalaze, podliježu Uvjetima kao što je navedeno. Osim uz pismeno odobrenje Pružatelja usluge, Uvjeti u potpunosti reguliraju međusobni odnos između Pružatelja usluge i Posjetitelja kada je u pitanju korištenje Aplikacije ili bilo koje funkcije koja se nudi na Aplikaciji. Posjetiteljeva je obaveza pažljivo pročitati Uvjete kako bi ih razumio prije nego krene koristiti Aplikaciju. Za Posjetitelja koji je koristio Aplikaciju se smatra da je pročitao, razumio i pristao na Uvjete, bez potrebe za daljnjim objašnjenjima. Pružatelj usluge zadržava pravo da izmijeni, dopuni, suspendira ili poništi ove Uvjete s vremena na vrijeme ako smatra da je tako potrebno. Pružatelj usluge preporučuje Posjetitelju da redovno čita sadržaj ove stranice. Ako koristi Aplikaciju, za Posjetitelja se smatra da pristaje na Uvjete i njegove najnovije izmjene, bez obzira da li je Posjetitelj svjestan da je do izmjena došlo. Pružatelj usluge nije obavezan provjeravati da li svi Posjetitelji koriste Aplikaciju prema najnovijim Uvjetima. Ona verzija Uvjeta koja je trenutno objavljena na Aplikaciji je važeća verzija. Aplikacija se smije koristiti samo unutar pravila određenih zakonom. Korištenje Aplikacije za prijenos, distribuciju, objavljivanje ili pohranjivanje bilo kakvih podataka, a da nije u skladu sa zakonom ili pravima bilo koje treće stranke je strogo zabranjeno. To uključuje (bez iznimke) korištenje Aplikacije i prijenos, distribuciju, objavljivanje ili pohranjivanje bilo kojeg materijala putem Aplikacije na način koji krši autorska prava, poslovnu tajnu ili bilo koje drugo intelektualno pravo, ili je opsceno i zabranjeno maloljetnicima, izaziva osjećaj psihičkog zlostavljanja, ili predstavlja vrijeđanje ili klevetanje, narušava privatnost ili zakone o privatnosti, ili je neovlašteno i krši zakone o igrama na sreću. U slučaju zlouporabe Aplikacije, Pružatelj usluge zadržava pravo da odjavi ili blokira Posjetitelja s Aplikacije i ugasi korisnički račun tog Posjetitelja. Pružatelj usluge zadržava pravo da zakonski tuži Posjetitelja zbog takvog čina.
Usluge
Aplikacija nudi interaktivnu web stranicu i mobilnu aplikaciju/funkcije koji sadrže sportske informacije o sportskim događajima, sportske rezultate u stvarnom vremenu, konačne rezultate, raspored utakmica, postave i sportsku statistiku. LIVESCORE i ostale statističke informacije koje se nalaze u Aplikaciji prikazuju informacije prikupljene sa drugih neovisnih izvora (od trećih stranki) ili vlastitim naporom ili putem drugih službenih Aplikacija. Iako se Pružatelj usluge trudi da redovito ažurira sadržaj i rezultate ili druge informacije u Aplikaciji, savjetujemo vas da informacije objavljene u Aplikaciji provjerite i na drugim izvorima. Pružatelj usluge nije odgovoran za to kako će Korisnik koristiti rezultate i ostale informacije koje se nalaze u Aplikaciji.
Stranice i Aplikacije trećih stranki
Posjetitelj prihvaća da bilo kakav kontakt koji ostvari sa trećom strankom nakon korištenja Aplikacije, namjeran ili nenamjeran, i njegov ishod, apsolutno nema nikakve veze sa Pružateljem usluge niti je Pružatelj usluge odgovoran za bilo kakav dogovor ili očekivanja koji proizađu iz tog kontakta. Bilo kakav spor koji se javi između Posjetitelja i treće stranke neće uključivati Pružatelja usluge ni u kojem slučaju. Treće stranke, uključujući i treće stranke koje se oglašavaju u Aplikaciji, nemaju pristup osobnim podacima koje je Posjetitelj dao Pružatelju usluge.
Audiovizualni sadržaji
Pružatelj usluge nije odgovoran za sadržaje vanjskih Aplikacija koji se prikazuju u Aplikaciji. Nijedan video sadržaj koji se nalazi u Aplikaciji ne dolazi sa Pružateljevih servera niti ih je Pružatelj kreirao ili postavio na internet.
Neaktivni korisnički računi
Ako Posjetitelj otvori korisnički račun u Aplikaciji, ali mu ne pristupi 60 dana, Pružatelj usluge zadržava pravo da zatvori korisnički račun bez odgode i bez prethodne najave.
Intelektualno vlasništvo
Bez pismenog dopuštenja od Pružatelja usluge, Posjetitelji ne smiju kopirati, mijenjati, koristiti, distribuirati, prenositi, prikazivati, reproducirati, uploadati, downloadti ili zlorabiti na bilo koji drugi način sadržaj Aplikacije.
LIVESCORE.in je zaštitni znak tvrtke Livesport s.r.o. Korištenje zaštitnog znaka i drugih obilježja vezanih uz njega je zabranjeno i sva prava su zadržana. Bilo koji prekršaj naveden u prethodnom tekstu može biti kršenje zakona o intelektualnom vlasništvu Europske Unije ili nekog drugog zakona. Pružatelj usluge i bilo koja druga stranka autorizirana s njegove strane zadržavaju pravo da traže punu naknadu štete koju dopušta zakon od stranke koja je izravno ili neizravno prekršila ovu odredbu.
Međusobni odnos
Ovi Uvjeti nemaju za cilj da se stvori partnerstvo, suradnja ili zajednički posao između Pružatelja usluge i Posjetitelja.
Kršenje pravila
Ako Posjetitelj ne poštuje pravila koja su navedena u Uvjetima ili Pružatelj usluge opravdano posumnja da se Posjetitelj izravno ili neizravno ne pridržava pravila navedenih u Uvjetima, Pružatelj usluge zadržava sve svoje pravne mogućnosti da, po vlastitom nahođenju, odjavi ili blokira Posjetitelja s Aplikacije i zatvori korisnički račun na njegovo ime i sve s kojima ima veze, te da podigne pravnu tužbu protiv Posjetitelja.
Pravna suglasnost
Posjetitelji se savjetuju da poštuju zakone države u kojoj žive, privremeno stanuju ili se trenutno nalaze. Pružatelj usluge nije odgovoran za probleme koje Posjetitelj bude imao sa lokalnim vlastima zbog korištenja Aplikacije.
Pravna nadležnost suda i/ili zajednice
Ovi Uvjetu su napravljeni i usklađeni sa zakonima države Malte bez usklađivanja sa zakonima drugih država. Stranke podliježu isključivo nadležnosti sudova države Malte za rješavanje bilo kakvog spora u vezi ovih Uvjeta. Ovi Uvjeti ne podliježu Sporazumu Ujedinjenih Naroda o Ugovorima o međunarodnoj razmjeni dobara, nego su izuzeti od toga.
Naslovi
Naslovi su namijenjeni radi lakšeg čitanja i bolje preglednosti Uvjeta. Oni ne interpretiraju sadržaj odlomka koji se nalazi ispod svakog naslova. Naslovi ne obvezuju Pružatelja usluge ni na koji način.
Odricanje
Bilo kakvo odricanje od naknade štete Pružatelja usluge zbog kršenja Uvjeta od strane Posjetitelja ne znači da se neće tražiti naknada štete za ponovno kršenje Uvjeta.
Ograđivanje od odgovornosti
Garancije i jamstva
Ovdje ističemo da Pružatelj usluge ne daje nikakvu izjavu, jamstvo ili garanciju (bez obzira eksplicitno ili implicitno) da je sadržaj Aplikacije točan i/ili prikladan za bilo koju upotrebu, osim onih garancija koje se ne mogu izuzeti pod trenutnim Uvjetima zbog važećih zakona. Posjetitelj koristi Aplikaciju na vlastitu odgovornost. Aplikacija nije aplikacija s igrama na sreću. Pružatelj usluge u Aplikaciji ne nudi kockanje ili igre na sreću, niti sudjeluje u bilo kakvim transakcijama, tako da nije odgovoran za financije igrača igara na sreću. Koeficijenti za klađenje prikazani u Aplikaciji su dio informacija koje se nude u Aplikaciji. Pružatelj usluge ne garantira da su funkcije u Aplikaciji autorizirane, da će opcije u potpunosti zadovoljiti Posjetitelja, da su potpuno sigurne od grešaka, da se redovno ažuriraju, da se programske greške odmah ispravljaju, da Aplikacija nema virusa ili bugova, da ne dolazi do zastoja, da je uvijek u pogonu, da su informacije i funkcije pouzdane ili da su sve druge informacije i funkcije u Aplikaciji dovoljne i pouzdane. Oni koji koriste Aplikaciju, čine to na svoju odgovornost i inicijativu, u skladu sa lokalnim zakonima, u okviru kojih djeluju. Aplikacija može sadržavati linkove na stranice/aplikacije/oglase/sadržaje trećih stranaka. Te druge stranice/aplikacije/oglasi/sadržaji podliježu drugim uvjetima korištenja koji se nalaze na tim stranicama/aplikacijama/oglasima/sadržajima. One se nude zbog interesa i zanimanja Posjetitelja i ne podrazumijevaju odgovornost Pružatelja usluge za informacije koje se nalaze na tim stranicama/aplikacijama/oglasima/sadržajima. Pružatelj usluge ne daje garancije, bez obzira eksplicitno ili implicitno, za točnost i dostupnost sadržaja ili informacija, teksta, grafike koji nisu u njegovoj nadležnosti. Pružatelj usluge nije testirao software na drugim stranicama/aplikacijama i ne može garantirati za kvalitetu, sigurnost, pouzdanost ili prikladnost tog softwarea.
Gubitak ili šteta
Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu, izravno ili neizravno, koju je pretrpio Posjetitelj ili treća stranka kao rezultat korištenja Aplikacije. To uključuje i štetu nastalu komercijalnim gubitkom, gubitak beneficija, gubitak predviđene zarade, od klađenja ili drugim putem, prekid poslovanja, gubitak komercijalnih informacija ili bilo koji drugi novčani gubitak. Pružatelj usluge nije odgovoran za osvojena ili izgubljena sredstva na stranicama trećih stranaka koje imaju prikazane svoje oglase u Aplikaciji. Bez ograničenja prema prethodna dva članka, ne prihvaća se također nikakva odgovornost u sljedećim slučajevima:
pogreške, krivi ispis, krivo razumijevanje, (ne)slušanje, (ne)čitanje, krivi prijevod, greška u pisanju, greška u čitanju, greška pri prijenosu, tehnička pogreška, greška pri registraciji, greška pri objavljivanju, viša sila i/ili bilo koja slična pogreška;
kršenje pravila Pružatelja usluge;
kriminalne radnje;
savjet, u bilo kojem obliku, od strane Pružatelja usluge;
pravni postupci i/ili druge pravne mogućnosti;
gubitak koji dožive Posjetitelj ili treća stranka kao rezultat korištenja Aplikacije, njenog sadržaja ili nekog linka koji je objavio Pružatelj usluge;
gubitak koji naprave Posjetitelj ili treća stranka kao rezultat mijenjanja, suspenzije ili prekida rada Stranice;
korištenja Stranice i njenog sadržaja u kriminalne svrhe, ili greške, izostavljanja ili bilo kojeg drugog faktora izvan naše kontrole;
korištenje Stranice od strane treće stranke da bi ušla u privatne dijelove koji zahtijevaju korisničko ime i lozinku Posjetitelja;
u slučaju promjena u usluzi, funkcijama i drugim opcijama koje nudi Aplikacija, a zbog virusa ili bugova koji utječu na rad cijele Aplikacije, te svih troškova, štete, gubitaka ili računa zbog navedenih promjena;
bilo kakvog problema pri pristupu Aplikaciji uzrokovanog od strane internet operatera ili neke treće stranke s kojom Posjetitelj ima ugovor. U slučaju parničenja između internet operatera i Posjetitelja, Pružatelj usluge ne može biti stranka u parnici, koja ne može utjecati na ove Uvjete; i
u slučaju bilo kakvog zahtjeva zbog štete koju je pretrpio Posjetitelj zbog sadržaja koji je objavio u Aplikaciji drugi Posjetitelj ili treća stranka, a nije autorizirao Pružatelj usluge.
Polica o zaštiti privatnosti
LIVESCORE.in stranica i njene mobilne aplikacije (u daljnjem tekstu ‘Aplikacija’) poštuje privatnost svih stranaka koje posjećuju i koriste Aplikaciju, (u daljnjem tekstu ‘Posjetitelji’) te se obvezuje da zaštiti njihovu privatnost. S vremena na vrijeme, i to samo uz prethodni pristanak, Aplikacija skuplja i koristi ‘Osobne podatke’ (definirano dalje u tekstu) svojih Posjetitelja kako bi im pružila sve usluge koje Aplikacija nudi i samo iz onih razloga koji će sada biti navedeni. Ova Polica o zaštiti privatnosti je usklađena sa međunarodnim sporazumima i direktivama EU, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Zakon (EU) 2016/679), te je regulirana malteškim Zakonom o zaštiti podataka (Članak 440. zakona Malte), Obradom osobnih podataka (Sektor elektroničkih komunikacija) i drugim zakonima (Pravna uredba br. 16 iz 2003. koja vrijedi i za kasnije amandmane). Ona prihvaća Preporuku 2/2001 iz članka 29. o Zaštiti radnih podataka, prihvaćenu 17. svibnja 2001. uz minimalne uvjete za skupljanje osobnih podataka na internetu i regulira ostala pravila i njihove primjene.
Upravitelj podataka skupljenih od Posjetitelja koji koriste Aplikaciju je Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Češka Republika i on je odgovoran za ovu Aplikaciju.
Upravitelja podataka se može kontaktirati na gdpr@livesport.eu.
Pružatelja usluga se može kontaktirati na gdpr@livesportmedia.eu.
Svrha ove Izjave
Svrha ove Izjave je da:
odredi koju vrstu osobnih podataka će Upravitelj prikupljati od vas i kako će se koristiti vaši osobni podaci;
odredi temelje na kojima će Upravitelj koristiti bilo kakve osobne podatke;
vas osvijesti kako će Upravitelj koristiti vaše osobne podatke;
razjasni obaveze Upravitelja koje su određene uredbama o zaštiti podataka kako bi koristio vaše osobne podatke zakonito i odgovorno; te
informira vas o vašim pravima o zaštiti podataka.
Mi koristimo vaše osobne podatke na prikladan i zakonit način, u skladu s primijenjenim uredbama o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (“GDPR”) koja je na snazi od 25. svibnja 2018.
Skupljanje Osobnih Podataka
Osim u situacijama koje su navedene u Polici o zaštiti privatnosti, Aplikacija ne skuplja Osobne Podatke kada Posjetitelji samo navigiraju Aplikacijom. Međutim, Aplikacija zahtijeva od Posjetitelja neke osobne podatke kada on koristi neke dodatne ili napredne usluge koje Aplikacija nudi nakon registracije. Tada će Aplikacija tražiti od Posjetitelja pristanak prije nego krene skupljati i koristiti osobne podatke Posjetitelja. Pri registraciji ili u nekim drugim situacijama, Aplikacija će tražiti od Posjetitelja da upiše svoje korisničko ime (najčešće to bude e-mail adresa) i lozinku.
Posjetitelji nisu dužni dati svoje osobne podatke ili dopustiti Aplikaciji skupljanje svojih osobnih podataka. Međutim, Aplikacija ne može pružiti sve svoje usluge Posjetiteljima koji ne pristanu na skupljanje njihovih osobnih podataka.
I kada Posjetitelji pristanu na skupljanje njihovih osobnih podataka od strane Aplikacije, imaju pravo kasnije povući svoj pristanak za skupljanje osobnih podataka iz bilo kojeg razloga kontaktirajući nas na gdpr@livesport.eu. U slučaju povlačenja pristanka, dodatne ili napredne usluge Aplikacije koje budu dostupne nakon registracije više neće biti dostupne.
Vaša prava kao nositelja podataka
Pravo pristupa
Posjetitelji imaju pravo zatražiti od Upravljača (definirano u daljnjem tekstu) da ih pismeno obavijesti za što su korišteni njihovi osobnih podaci. Zahtjev se predaje napismeno Upravljaču (definirano u daljnjem tekstu).
Aplikacija se obvezuje da učini sve u svojoj moći da svi Osobni Podaci budu ažurirani. Međutim, Posjetitelji mogu i sami informirati Aplikaciju o promjenama u njihovim Osobnim Podacima.
Ispravljanje, blokiranje ili brisanje podataka
Posjetitelji koji misle da su njihovi Osobni Podaci netočni, mogu pismenim putem zatražiti od Upravljača da ih ispravi. Posjetitelji također imaju pravo zatražiti od Upravljača da blokira ili obriše njihove Osobne Podatke ako nisu bili korišteni na zakonit način.
Pravo prigovora
Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na gdpr@livesport.eu kako bi zatražili da ne koristimo vaše Osobne Podatke u marketinške svrhe, kao npr. informacije o nadolazećim događajima, brošure i publikacije, i vaši podaci se više neće koristiti u takve svrhe.
Pravo na povlačenje pristanka
Imate pravo povući pristanak na ovu izjavu i načine korištenja podataka koji su ovdje opisani u bilo koje vrijeme, samo nam se javite na gdpr@livesport.eu. To neće utjecati na zakonitost korištenja podataka koje smo provodili na osnovu pristanka prije nego je povučen. Povlačenje pristanka će za posljedicu imati trenutačno uskraćivanje naših usluga.
Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravljanje vaših netočnih Osobnih Podataka koje smo koristili, ažuriranje zastarjelih podataka i upotpunjavanje Osobnih Podataka koji su nepotpuni, po mogućnosti i putem pismene izjave.
Pravo na brisanje
Imate pravo na brisanje Osobnih Podataka koje imamo o vama u slučajevima kada oni više nisu potrebni, a to je kada:
povučete svoj pristanak za korištenje Osobnih Podataka;
vaši Osobni Podaci se više ne koriste; ili
su vaši Osobni Podaci bili nezakonito korišteni.
Pravo na ograničavanje korištenja
Imate pravo ograničiti naše korištenje podataka kada:
osporavate točnost Osobnih Podataka, na određeni period koji nam je potreban da provjerimo točnost Osobnih Podataka;
naše korištenje podataka se smatra nezakonitim, a vi se protivite brisanju vaših Osobnih Podataka i zatražite ograničavanje korištenja umjesto da ih se obriše;
više ne trebamo vaše Osobne Podatke za navedene svrhe, ali su potrebni vama zbog poduzeća, podizanja tužbi ili branjenja na sudu; ili
ste se žalili na naše korištenje podataka i čekate provjeru da li pravni temelji našeg korištenja podataka nadjačavaju temelje vaše žalbe.
Pravo na prenosivost podataka
Od 25. svibnja 2018., imat ćete pravo primiti svoje Osobne Podatke u strukturiranom formatu koji se može strojno čitati i prenijeti te podatke drugom Upravitelju (kao što se navodi u GDPR).
Razlozi skupljanja i korištenja osobnih podataka
Osobni podaci koje prikupi Aplikacija će biti korišteni prema odredbama Zakona o zaštiti podataka (članak 440. zakona na Malti) i ostalih zakona koji se toga tiču zbog ovih razloga:
Komunikacije s Posjetiteljima;
Slanje nove lozinke Posjetiteljima za njihov korisnički račun;
Pružanje naprednih usluga koje mogu urediti Aplikaciju u nekoj mjeri;
Poboljšanje sadržaja Aplikacije;
Pružanje personaliziranog sadržaja i/ili izgleda Aplikacije prema ukusu Posjetitelja.
Pravni temelj za korištenje podataka
Koristit ćemo vaše Osobne Podatke samo ako ste dali svoj pristanak ili samo utoliko ako su nam neophodni da bi vam mogli pružiti usluge koje nudimo i/ili zbog razloga navedenih u ovoj izjavi.
Također možemo koristiti vaše Osobne Podatke u interesu zakona ili kako bismo se pridržavali zakonskih obaveza. To može uključivati podizanje tužbe ili obranu na sudu ili izvršavanje naredbe suda, ustanove ili vlasti.
Marketing
Primat ćete marketinške obavijesti od nas ako ste zatražili marketinške informacije od nas i dali nam potrebne detalje kroz Aplikaciju i odlučili primati takve obavijesti.
Nećemo dijeliti vaše Osobne Podatke nijednoj trećoj stranci u marketinške svrhe bez vašeg nedvosmislenog pristanka.
Otkrivanje osobnih podataka trećim strankama
Pružatelj usluge ne prodaje, mijenja, iznajmljuje ili na bilo koji drugi način otkriva osobne podatke Posjetitelja bilo kojoj trećoj stranci bez prethodnog pristanka. Međutim, u slučaju prodaje Aplikacije osobni podaci bi bili dostupni trećoj stranci.
Navedeno ne vrijedi ako Aplikacija dobije sudsko naređenje ustupiti osobne podatke Posjetitelja trećoj stranci.
Navedeno također ne vrijedi ako je to apsolutno potrebno zbog jednog ili više Razloga za skupljanje i korištenje Osobnih Podataka. U tom slučaju će Aplikacija hitno tražiti dopuštenje od Posjetitelja koji su u pitanju.
Pružatelj usluge zadržava pravo davati trećim strankama statističke podatke o Posjetiteljima, prodaji, prometu i druge statističke podatke vezane za Aplikaciju, ali bez imenovanja ijednog od Posjetitelja.
Dokumenti evidencije
Kako bi još bolje vodili Aplikaciju i skupili šire demografske podatke o Posjetiteljima, Aplikacija automatski evidentira IP adresu svih Posjetitelja i svih stranica koje je Posjetitelj otvorio.
Ograđivanje od odgovornosti cookie informacija
"Cookie" je informacija koja se memorira na kompjuteru Posjetitelja od strane internet servera i koristi se da im se prilagodi usluga interneta. Aplikacija koristi ''cookie'' da pohrani informacije o interakcijama Posjetitelja koje joj kasnije mogu koristiti. Posjetitelji mogu onemogućiti ''cookie'' informacije u postavkama svog internet preglednika. Mi koristimo ''cookie'' informacije kako bi vam prilagodili sadržaj i reklame, ponudili vam opcije s društvenih mreža i analizirali naš promet. Također dijelimo informacije o vašem korištenju naše stranice s našim analitičkim partnerima Aplikacije, nekim našim reklamnim (programerskim) partnerima i društvenim mrežama (samo kada se prijavite putem vašeg korisničkog računa s društvene mreže). Više detalja ovdje.
Ova izjava se treba pročitati zajedno s našom Policom o ''cookie'' informacijama i bilo kojom drugom Obavijesti o privatnosti koju budemo objavili u određenim situacijama kada budemo skupljali ili koristili Osobne Podatke o vama, tako da budete potpuno svjesni kako i zašto koristimo vaše Osobne Podatke. Postavi privatnost
Prijenos Osobnih Podataka trećim strankama
Upravitelj ne prenosi nikakve Osobne Podatke izvan Europske ekonomske zajednice, a ako to bude morao, prvo će osigurati potrebne mjere zaštite kako bi bio siguran da su vaši Osobni Podaci adekvatno zaštićeni.
Sigurnost
Aplikacija i Upravljač su primijenili razne mjere, tehničke i organizacijske, kako bi pomogli zaštititi Osobne Podatke od uništenja, gubitka, zlouporabe i mijenjanja, a koji su prikupljeni i korišteni (uključujući i osiguranje da je bilo kakav prijenos podataka siguran) kroz Sigurnu komunikaciju između Posjetiteljevog uređaja i Upraviteljevih servera “HTTPS”. Također, sve lozinke koje postavite se pohranjuju pomoću BCrypt standarda. Unatoč svim naporima, Pružatelj usluge ne može garantirati da se tako nešto neće dogoditi.
Vrijeme čuvanja Osobnih Podataka
Osobni Podaci se čuvaju samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju su prikupljeni. U slučaju da je korisnički račun neaktivan jednu (1) godinu, svi prikupljeni Osobni Podaci tog korisnika će se obrisati.
Stranice/aplikacije trećih stranaka
Polica o zaštiti privatnosti ne pokriva stranice/aplikacije trećih stranaka. Aplikacija nudi linkove na druge stranice zbog boljeg doživljaja Posjetitelja. Aplikacija nije odgovorna za sadržaj na stranicama/aplikacijama trećih stranaka i njihove mjere zaštite privatnosti. Sve druge stranice/aplikacije koje Posjetitelji posjete putem Aplikacije možda nemaju adekvatnu Policu o zaštiti privatnosti.
Prihvaćanje Police o zaštiti privatnosti
Pristanak Posjetitelja na skupljanje i korištenje njihovih Osobnih Podataka od strane Aplikacije i Upravljača je pod nadležnosti gore navedene Police o zaštiti privatnosti. Posjetiteljima se preporučuje da redovno provjeravaju Policu o zaštiti privatnosti kako bi se upoznali s njenim sadržajem i mogućim dodacima koje Aplikacija može dodati s vremena na vrijeme.
Pružatelj usluge
Pružatelj je LiveSport Media Ltd, tvrtka registrirana po zakonima Malte 22. studenog 2011. pod registracijskim brojem C 54555, i prijavljena je na adresi CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Ako nas želite kontaktirati, javite nam se na info@livesportmedia.eu.
Verzija i datum Uvjeta
Ova izjava u verziji 2 je zadnji put ažurirana 25.5.2018. (FS.COM-ToU-20180525-2)