SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONLIG DATA OG INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONLIG DATA.
OPPSUMMERING
Du gir dette samtykket om behandling av dine personlige data til selskapet Livesport Media Ltd i den hensikt å kommunisere med deg når det gjelder din forespørsel. Dine personlige data skal ikke brukes til markedsføring. Du kan trekke tilbake dette samtykket når du ønsker det, og behandling av dine personlige data vil opphøre. Du kan finne ytterlig informasjon når det gjelder behandling av personlig data under.
1.
CONTROLLERS IDENTITET OG KONTAKTINFORMASJON
1.1
Controlleren av dine personlige data er selskapet Livesport Media Ltd, med registrert adresse CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, company number C 54555 (‘Controller’).
1.2
Controllers kontaktinformasjon er som følger: Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, e-post addresse gdpr@livesportmedia.eu.
1.3
Controller har ikke utpekt en dedikert databeskyttelsesoffiser.
2.
LOVGRUNNLAGET FOR BEHANDLING AV PERSONLIG DATA
2.1
Lovgrunnlaget for behandling av dine personlige data er samtykket du gir Kontroller innenfor artikkel: 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (‘Bestemmelsen’).
3.
HENSIKT MED BEHANDLING AV PERSONLIG DATA
3.1
Hensikten med å behandle dine personlige data er kommunikasjon mellom deg og Controller vedrørende din forespørsel.
3.2
Controller bruker ikke automatisert individuell beslutningstakning innen meningen med artikkel 22 i Bestemmelsen.
4.
TIDSPERIODE PERSONLIG DATA BLIR OPPBEVART
4.1
Controller vil beholde dine personlige data i to (2) år fra ditt samtykke til databehandling, men ikke lenger dersom du trekker tilbake ditt samtykke til behandling av personlig data.
5.
ANDRE MOTTAGERE AV PERSONLIGE DATA
5.1
Personer som sikrer tekniske, organisatoriske eller handelsaktiviteter vedrørende aktivitet på Controllers nettside eller applikasjon på Controllers bestilling og instruksjon (behandlere av personlig data) kan være mottagere av dine personlige data.
5.2
Controller har ingen intensjon om å dele dine personlige data med en tredjepart, annet land (land utenfor EU) eller med internasjonale organisasjoner.
6.
RETTIGHETENE TIL DATAINNEHAVERE
6.1
Under vilkårene spesifisert i Bestemmelsen, har du rett til å be Controller om å gi deg tilgang til dine personlige data, rett til å korrigere eller slette dine personlige data eller til å sette grenser for behandling av data, og videre en rett til å overføre din personlige data.
6.2
Du har på hvilket som helst tidspunkt rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av dine personlige data som er gitt Controller. Dette påvirker ikke legaliteten i behandlingen av dine personlige data før tilbaketrekkingen av samtykket ble gjort. Du kan trekke tilbake samtykket til behandling av personlig data her: gdpr@livesportmedia.eu
6.3
Dersom du mistenker at behandlingen av dine personlige data er i brudd med reglene i Bestemmelsen, har du rett til, inter alia, å klage til det styrende organet.
6.4
Du trenger ikke dele personlige data. Å dele dine personlige data er ikke en forutsetning for avtale eller inngåelse av en kontrakt.

GRATIS LIVESCORE:

GRATIS LIVESCORE
TIL DIN WEBSIDE

Medlemsområde:

Språk: