Generelle vilkår for bruk

1 Vilkår for bruk

Følgende vilkår for bruk (heretter referert til som VFB) utgjør og styrer forholdet mellom ‘Leverandøren’ (definert under) og alle som besøker nettsiden og/eller appen (definert under) og bruker deres funksjoner og innhold på noen måte (heretter referert til som ‘Besøkende’).

Samlet vil Leverandøren og Besøkende refereres til som ‘Partene’.

2 Generelt

Bruken av noen eller alle funksjonene og servicene tilbudt av Leverandøren på Livescore.in-nettsiden og dens mobile applikasjoner (heretter referert til som ‘Appen’), samt informasjon, materiale eller lenker i disse, er underlagt VFB som beskrevet under. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt med Leverandøren, utgjør VFB det fulle og hele forholdet mellom Leverandøren og Besøkende når det gjelder bruken av Appen, inkludert noen eller alle funksjonene Appen tilbyr.

Besøkende har plikt til å nøye lese igjennom og sørge for å ha forstått VFB før bruk av Appen. En Besøkende som åpner Appen er forutsatt å ha lest, forstått og akseptert å være bundet til VFB, uten at det er nødvendig med flere handlinger.

Leverandøren forholder seg retten til å oppheve, legge til, avslutte, endre og/eller supplere VFB fra tid til annen, ved behov for dette.

Leverandøren anbefaler at Besøkende nøye leser innholdet på disse sidene med jevne mellomrom. Ved å bruke Appen, aksepterer den Besøkende å være bundet av VFB, inkludert de seneste endringene i disse, uavhengig av om den Besøkende faktisk er klar over disse endringene.

Leverandøren har ingen forpliktelse til å verifisere at alle Besøkende bruker Appen i henhold til den seneste versjonen av VFB. Den gjeldende versjonen av VFB er den som er postet i Appen.

Appen kan bare brukes til lovlige formål. Bruk av Appen til å sende, distribuere, publisere eller lagre materiale på eller via Appen som bryter en lov eller regulering, eller tredjeparts rettigheter er strengt forbudt. Dette inkluderer (uten begrensning) bruk av Appen, og å sende, distribuere, publisere eller lagre materiale på eller via Appen på en måte eller i den hensikt å bryte copyright, trademark, selskapshemmeligheter eller andre intellektuelle rettigheter, er skadelig eller støtende for mindreårige eller utgjør en ulovlig handling eller er trakassering, kommer med falske påstander eller inneholder ærekrenkelser, bryter personvern eller privat data lovgivning, er svindlerisk eller bryter spekulasjons- eller gambling lovgivning.

Dersom feil bruk eller misbruk av Appen forekommer, forbeholder Leverandøren seg retten til å stenge eller blokkere den Besøkende fra Appen og stenge enhver konto registrert i den Besøkendes navn. Leverandøren forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot den Besøkende, etter eget skjønn.

3 Service/produkt

Appen leverer en interaktiv side og mobilapplikasjon med funksjoner som inneholder live sportsinformasjon fra sportseventer, sportsresultater i sanntid, sluttresultater, kommende kamper, startoppstillinger og sportsstatistikk. Resultatene, og annen statistisk informasjon på Appen, speiler informasjon fra andre uavhengige kilder (fra tredjepart) eller fra in-house funksjoner eller fra forskjellige andre offisielle apper. Leverandøren tilstreber å oppdatere innhold, resultater eller annen informasjon synlig i Appen ofte, anbefaler vi å dobbeltsjekke informasjon fra Appen med andre kilder. Leverandøren står ikke ansvarlig for Besøkendes bruk av resultater og annen informasjon fra Appen.

4 Tredjeparts nettsider og apper

Den Besøkende anerkjenner at enhver kontakt med tredjeparter etter å ha sett på Appen, uansett om det var med intensjon eller ikke, og ethvert hendelsesforløp deretter, er helt og fullstendig uavhengig fra Leverandøren, og Leverandøren er på ingen måte ansvarlig for avtaler, forventninger eller andre konsekvenser som følger direkte eller indirekte fra denne kontakten.

Ethvert krav eller disputt som måtte følge mellom en Besøkende og en tredjepart, skal på ingen måte berøre Leverandøren.

Tredjeparter, inkludert eventuelle tredjeparter som annonserer på Appen, har ikke tilgang til den Besøkendes private data eller eventuelle andre data den Besøkende har gitt Leverandøren.

5 L/V innhold

Leverandøren er ikke ansvarlig for innhold fra eksterne apper som kan sees fra Appen. Ikke noe videoinnhold i Appen er på Leverandørens servere, det er heller ikke laget eller lastet opp til vertsserveren av Leverandøren.

6 Inaktive kontoer

Hvis en Besøkende har laget en konto på Appen, men ikke logger inn på den i løpet av 60 dager, forbeholder Leverandøren seg retten til å stenge kontoen med umiddelbar effekt, og uten forvarsel.

7 Immaterielle rettigheter

Uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Leverandøren, kan Besøkende ikke kopiere, endre, tukle med, distribuere, sende, vise, reprodusere, overføre, laste opp, laste ned eller på annen måte bruke eller endre innhold på Appen.

Livescore er varemerket til Livesport s.r.o. Bruk av varemerket og relaterte varemerker er ulovlig, og alle rettigheter er forbeholdt.

Ethvert brudd på denne klausulen kan være like alvorlig som brudd på gjeldende immaterielle rettighetslover innen EU og andre gjeldende lover. Leverandøren og enhver part autorisert til å representere Leverandøren, forbeholder seg retten til å søke erstatning til lovens fulle grad hos enhver part som direkte eller indirekte er part i brudd på disse bestemmelsene.

8 Type forhold

Disse VFB har ikke som hensikt å på noen måte skape et partnerskap, selskap eller joint venture mellom Leverandøren og Besøkende.

9 Brudd på VFB

Dersom den Besøkende ikke følger enhver bestemmelse i VFB, eller dersom Leverandøren har skjellig grunn til å mistenke at en Besøkende enten direkte eller indirekte ikke følger bestemmelsene i VFB, forbeholder Leverandøren seg retten til og gjennom alle disponible virkemidler, og etter eget skjønn, å utestenge eller blokkere en Besøkende fra Appen og stenge enhver konto i den Besøkendes navn eller relatert til denne, og forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt mot den Besøkende etter eget skjønn.

10 Rettslig etterlevelse

Besøkende rådes til å etterleve gjeldende lovverk i den jurisdiksjonen de er hjemmehørende og/eller bosatt og/eller befinner seg i. Leverandøren påtar seg intet ansvar for noen handling en myndighet tar mot en Besøkende relatert til bruken av Appen.

11 Lovverk og/eller samfunn

Disse VFB er styrt av og underlagt lovene i landet Malta uten at dette gir opphav til konflikter om lovprinsipper. Partene underlegges den eksklusive jurisdiksjonen til retten i landet Malta for å avgjøre enhver disputt utløst av eller omhandlende disse VFB. Disse VFB vil ikke være underlagt CISG-lovgivningen (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), og bruken av denne er eksplisitt ekskludert.

12 Overskrifter

Overskriftene er ment for oversikt og for å gjøre lesingen av VFB enklere. De er ikke ment for å tolkes inn i innholdet i det følgende avsnittet. Overskriftene er ikke ment å binde Leverandøren på noen som helst måte.

13 Fraskrivelse

Enhver fraskrivelse fra Leverandøren for brudd fra en Besøkende på enhver bestemmelse i disse VFB skal ikke anses som en fraskrivelse for senere brudd på samme eller andre bestemmelser i disse VFB.

14 Ansvarsfraskrivelse

14.1 Garantier og representasjoner

Det blir herved spesifisert at Leverandøren ikke gir noen representasjoner, løfter eller garantier (eksplisitt eller implisitt) for at innholdet i Appen er presist og/eller passende for noen spesiell hensikt, annet enn de garantiene som ikke eksplisitt kan ekskluderes etter de styrende lovende for disse VFB.

Bruk av Appen skjer helt og holdent på Besøkendes risiko. Appen er ikke en gaming eller gambling app. Leverandøren av Appen leverer ikke gaming eller gambling tjenester; derfor holder eller kontrollerer ikke Leverandøren spillemidler, og er ikke involvert i noen gaming-transaksjoner. Odds for tipping som vises i Appen er en del av informasjonen og funksjonen i Appen.

Leverandøren garanterer ikke at: - noen av funksjonene i Appen er autorisert, at driften vil tilfredsstille den Besøkende, at den er fullstendig sikker og feilfri, at den blir oppdatert regelmessig, at software-defekter blir utbedret regelmessig, at driften er uten opphold, at Appen er virusfri eller uten ‘bugs’, and den er kontinuerlig i drift, at den er tilstrekkelig, at informasjonen og funksjonene i den er pålitelig, eller at all annen informasjon man får eller funksjoner man bruker i Appen er tilstrekkelig og pålitelig. De som velger å gå inn på siden, gjør dette på eget initiativ og er ansvarlige for å overholde lokal lovgivning, hvis og i den graden lokal lovgivning er gjeldende.

Appen kan inneholde linker og referanser til tredjeparts nettsider/apper/reklame/innhold. Disse andre nettsider/apper/reklame/innhold vil være underlagt andre vilkår for bruk, vanligvis funnet på disse nettsider/apper/reklame/innhold. Disse blir levert for den Besøkendes interesse og lettvinthet, og impliserer ikke at Leverandøren er ansvarlig for, eller støtter, informasjon som finnes på disse nettsider/apper/reklame/innhold. Leverandøren gir ingen garantier, hverken uttalt eller implisitt, for hvor presis eller tilgjengelig innhold eller informasjon, tekst eller grafikk som ikke er under Leverandørens domene. Leverandøren har ikke testet noe software funnet på andre nettsider/apper og gir ingen representasjoner når det gjelder kvaliteten, sikkerheten, påliteligheten eller egnetheten til slik software.

14.2 Tap eller skade

Leverandøren er ikke ansvarlig for noe tap eller skade, direkte eller indirekte, som Besøkende eller en tredjepart kan ha lidd som en følge av å ha brukt Appen, inkludert men ikke begrenset til skader på grunn av kommersielt tap, tap av fordeler, tap av forventet fortjeneste, gevinst eller annen profitt, brudd i næringsvirksomhet, tap av kommersiell informasjon eller noe annet økonomisk eller påfølgende tap.

Leverandøren er ikke ansvarlig for gevinster eller tap påløpt på tredjeparts nettsider/apper som resulterer fra bruk av informasjon vist i Appen.

Uten å begrense universaliteten til de forrige to avsnittene, anerkjennes eller aksepteres intet ansvar for, blant annet, følgende:

 1. feil, feiltrykk, feiltolkning, feilhøring, feillesning, feil oversettelse, feil staving, feil i lesing, transaksjonsfeil, teknisk fare, registreringsfeil, manifest-feil, Force Majeur og/eller noen annen lignende feil;
 2. brudd på Leverandørens regler;
 3. kriminelle handlinger;
 4. råd, uansett form, fra Leverandøren;
 5. rettslige skritt og/eller andre virkemidler;
 6. tap eller skade Besøkende eller tredjeparter kan ha lidd som følge av deres bruk av Appen, dens innhold eller fra en link foreslått av Leverandøren;
 7. tap eller skade Besøkende eller tredjeparter kan ha lidd som følge av modifisering, stopp eller avbrudd i Appen;
 8. lovstridig bruk av Appen fra enhver person, eller en defekt, eller noe utelatt eller enhver annen faktor utenfor Leverandørens kontroll;
 9. enhver bruk av Appen som resultat av at en tredjepart har kommet inn på private områder som krever innlogging og passord ved at en Besøkendes brukernavn og passord er benyttet;
 10. i tilfelle avvik i tjenestene, funksjonene eller enhver annen egenskap levert av Appen som følge av virus eller ‘bugs’ som relateres til alle parametere som utgjør Appen, enhver skade, tap, kostnad eller krav som skyldes nevnte avvik;
 11. enhver handling eller utelatelse fra en internettleverandør eller fra enhver annen tredjepart som Besøkende kan ha kontaktet for å ha tilgang til Appen. I tilfelle en rettstvist mellom internettleverandører og Besøkende, kan ikke Leverandøren være en part i rettstvisten, og en slik tvist skal på ingen måte påvirke disse VFB, og;
 12. ethvert krav oppstått som resultat av en skade påløpt en Besøkende på grunn av innhold postet av en annen Besøkende eller annen tredjepart ikke autorisert av Leverandøren på Appen.

15 Personvernserklæring

Livescore.in nettsiden og dens mobile applikasjoner (heretter referert til som ‘Appen’) respekterer personvernet til aller parter som ser på eller på annen måte bruker Appen (heretter referert til som ‘Besøkende’), og er forpliktet til å beskytte deres personvern. Appen kan samle og bruke ‘personlig data’ (definert under) relatert til sine Besøkende, for å levere tjenestene til Appen og bare for hensikter som er eksplisitt uttrykt under.

Denne personvernserklæringen følger internasjonale konvensjoner, og EU lovgivning inkludert GDPR (General Data Protection Regulation; Regulation (EU) 2016/697), slik den er transponert til Maltesisk lov under Data Protection Act (Kapittel 440 i Maltas lover), the Processing of Personal Data (Electronic Communications Sector) Regulations (Legal Notice 16 of 2003 inkludert senere tillegg), den tar i bruk Recommendation 2/2001 i Article 29 Data Protection Working Party, tatt i bruk i mai 2001, når det gjelder visse minimumskrav for å samle personlig data online, og implementerer også enhver annen gjeldende lov og praksis.

Controller for data samlet fra Besøkende i Appen er Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Tsjekkia, og er ansvarlig for denne Appen.

Data Controller kan kontaktes på gdpr@livesport.eu.

Leverandøren kan kontaktes på gdpr@livesport.eu.

16 Hensikt med denne erklæringen

Hensikten med denne erklæringen er å:

 • angi typen personlig data Controlleren vil samle fra deg, og hvordan vi vil bruke din personlige informasjon;
 • grunnlaget for hvordan personlig data blir prosessert av Controller;
 • gjøre deg klar over hvordan Controller vil behandle dine personlige data;
 • klargjøre Controllerens forpliktelser under GDPR når det gjelder å behandle dine personlige data etter loven og ansvarlig; og
 • informere deg om dine rettigheter til ‘data protection’.

Vi behandler dine personlige data på en passende og lovmessig måte, og i etterfølgelse av gjeldende regulering av ‘data protection’ og General Data Protection Regulation EU 2016/679 («GDPR»), som trer i kraft fra og med 25. mai 2018.

17 Innsamling av personlig data

Bortsett fra der hvor dette spesifikt indikeres i denne personvernserklæringen, samler ikke Appen inn personlige data når en Besøkende kun ser i/på Appen. Imidlertid krever Appen at Besøkende oppgir noe personlig data når det bruker tillegg- eller avanserte tjenester Appen tilbyr etter registrering. I disse tilfellene vil Appen etterspørre Besøkendes samtykke før innsamling og bruk av Besøkendes personlige data. Ved registrering og i noen andre tilfeller kan Appen be Besøkende om å oppgi brukernavn (typisk en e-post adresse) og passord.

Besøkende har ingen plikt til å oppgi personlig data eller til å tillate Appen å samle personlig data. Imidlertid kan det være at Appen ikke kan tilby Besøkende som ikke samtykker til samling av personlig data alle funksjonene eller tjenestene Appen leverer.

Selv om Besøkende har gitt sitt samtykke til at Appen kan bruke deres personlige data, er de i sin fulle rett til å senere trekke dette samtykket tilbake, uten å oppgi grunn, ved å kontakte gdpr@livesport.eu. I tilfeller der samtykket trekkes tilbake, vil ikke lenger tilleggs- eller avanserte funksjoner og tjenester levert av Appen etter registrering, være tilgjengelig lenger.

18 Dine rettigheter som Data-subjekt

18.1.1 Rett til tilgang

Besøkende har rett til å be om at Controller (definert annet sted) gir skriftlig informasjon om hva som er samlet og/eller brukt av deres personlige data. En forespørsel om dette kan rettes skriftlig til Controller (definert annet sted).

Appen tar alle hensiktsmessige grep for å holde personlig data oppdatert. Imidlertid er Besøkende velkomne til å holde Appen informert dersom det oppstår endringer i personlige data de har gitt til Appen.

18.1.2 Korreksjon, blokkering eller sletting av data

Besøkende som anser at personlig data Appen har om dem er feil/upresis, kan rette skriftlig forespørsel til Controller om å rette dataen. Besøkende har også rette til å be Controller om å blokkere eller slette deres personlig data, dersom denne har blitt prosessert urettmessig.

18.1.3 Rett til å protestere

Du kan kontakte oss til enhver tid på gdpr@livesport.eu for å be oss om å ikke benytte din personlige data i markedsføringsformål, for eksempel å få informasjon fra oss om kommende events/turneringer, nyhetsbrev og publikasjoner, og vi vil ikke lenger bruke din personlige data for disse formålene.

18.1.4 Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til denne erklæringen, og prosesseringspraksisen som er beskrevet i denne, når som helst, ved å sende en e-post til gdpr@livesport.eu. Dette vil ikke endre lovligheten av prosesseringspraksisen vi hadde på bakgrunn av samtykket før dette ble trukket tilbake. Tilbaketrekking av samtykket vil føre til at vi avslutter våre tjenester umiddelbart.

18.1.5 Rett til utbedring

Du har rett til å gjennomføre endring av unøyaktig personlig data om deg vi har prosessert, oppdatere data som er utgått på dato og utfylle mangelfulle data, inkludert via en supplerende erklæring.

18.1.6 Rett til sletting

Du har rett til at dine personlige data vi har om deg blir slettet når denne ikke lenger er behøvd, når:

 • du trekker tilbake ditt samtykke til at vi prosesserer dine personlige data;
 • dine personlige data ikke lenger behøves; eller
 • dine personlige data er blitt prosessert på en ikke lovlig måte.

18.1.7 Rett til begrensning av prosessering

Du har rett til å begrense vår prosessering når:

 • du trekker i tvil korrektheten av disse personlige data, hvor vi for en periode får tilgang til å verifisere de samme personlige data;
 • vår prosessering er vurdert som lovstridig, og du motsetter deg sletting av dine personlige data og i stedet ber om at bruken av denne blir begrenset;
 • vi ikke lenger behøver din personlige data for hensiktene uttalt i dette dokumentet, men du trenger det for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, eller;
 • du har motsatt deg vår prosessering som avventer verifisering på hvorvidt våre legitime grunner for prosessering overstyrer dine.

18.1.8 Rett til dataflyt

Fra og med 25. mai har du rett til å motta dine personlige data i et strukturert og maskin-leselig format, og å sende dette videre til en annen Controller (som definert i GDPR).

19 Hensikt med å samle og bruke personlig data

Personlig data samlet av Appen skal prosesseres i henhold til bestemmelsene i The Data Protection Act (Kapittel 440 av Maltas lover), og underliggende lovgivning utgått derfra, kun prosessering med hensiktene:

 1. Kommunikasjon med Besøkende;
 2. Sende Besøkende nye passord til deres respektive personlige kontoer;
 3. Å levere avanserte tjenester og funksjoner som gjør det mulig å til en viss grad tilpasse Appen;
 4. Forbedre innholdet Appen tilbyr;
 5. Levere personlig tilpasset innhold eller layout til Besøkende.

20 Rettslig grunnlag for prosessering

Vi skal kun prosessere dine personlige data der du har gitt oss samtykke, eller så langt dette er nødvendig for å levere tjenestene vi tilbyr, og/eller for hensiktene lagt til grunn i denne erklæringen.

Vi kan også prosessere dine personlige data på vegne av enhver legitim interesse, eller for å etterfølge en rettslig kjennelse. Dette kan inkludere utøvelsen av rettslige krav eller forsvar, eller for å etterkomme kravene til enhver rett, tribunal eller autoritet.

21 Markedsføring

Du vil få markedsføringsmateriale fra oss dersom du har bedt om slik informasjon ved å gi oss dine detaljer gjennom Appen og har valgt (opted-in) å motta slik informasjon.

Vi vil ikke dele din personlige informasjon med tredjepart i markedsføringsøyemed uten ditt uttalte samtykke.

22 Deling av personlig data med tredjeparter

Leverandøren selger ikke, bytter ikke, leier ikke ut eller deler på annen måte personlig data om Besøkende med tredjeparter uten deres respektive og uttalte samtykke. Imidlertid vil data kunne bli delt med tredjeparter dersom Appen blir solgt.

Det overstående er unntatt dersom Appen har en rettslig pålagt plikt om å dele personlig data med tredjepart.

Det overstående er også unntatt i tilfeller der deling av informasjon er absolutt nødvendig som del av en eller flere av hensiktene med å samle og bruke data. I slike tilfeller skal Appen søke samtykke av de Besøkende det gjelder.

Leverandøren forbeholder seg imidlertid retten til å dele statistikk om Besøkende, salg, trafikk, og annen statistisk informasjon som gjelder Appen til tredjeparter, uten å identifisere individuelle Besøkende.

23 Loggfiler

For å bedre administrere Appen og for å samle bred demografisk informasjon om Besøkende samlet sett, logger Appen automatisk IP-adressene til alle Besøkende, og sidene hver Besøkende er innom.

24 ‘Cookie’ ansvarsfraskrivelse

En ‘cookie’ er en informasjonsbit lagret på en Besøkendes datamaskin av en nettserver, og blir brukt til å tilpasse deres nett-tjeneste. Appen bruker cookies til å lagre informasjon om Besøkendes interaksjoner som kan være nødvendig for å levere en senere funksjon. Besøkende kan velge å slå av cookies i innstillingene til sin nettleser. Vi bruker cookies til å personalisere innhold og reklame, for sosiale medier-funksjoner og for å analysere vår trafikk. Vi deler også informasjon om din bruk av Appen vår med våre analysepartnere, noen reklamepartnere (programmessig) og sosiale medier (kun når du logger inn via en sosial media konto) Se detaljer her.

Denne erklæringen må sees in sammenheng med vår Cookie-policy og enhver annen personvernserklæring vi kan komme med under spesifikke forutsetninger og når vi samler data om deg, slik at du er fullt ut klar over hvorfor og hvordan vi bruker dine personlige data. Velg

25 Overføring av personlige data til tredjeparts land

Controller overfører ingen personlig data utenfor den Europeiske Økonomiske Sonen og vil, hvis pålagt å gjøre det, først forsikre seg om at det er passende sikkerhetstiltak på plass, slik at dine personlige data er tilstrekkelig beskyttet.

26 Sikkerhet

Appen og Controller har tatt i bruk flere metoder, både tekniske og organisatoriske, som bidrar til å beskytte mot ødeleggelse, tap, misbruk eller endring av personlig data som er samlet inn og brukt (inkludert å sørge for at enhver overføring av data er sikret), gjennom sikker kommunikasjon mellom Besøkendes utstyr og Leverandørens servere «HTTPS». I tillegg blir alle passord du lager, lagret med BCrypt standard. Uavhengig av disse tiltakene, kan ikke Leverandøren garantere at en slik hendelse ikke vil inntreffe.

27 Perioden data blir oppbevart

Personlig data blir kun oppbevart i den tidsperioden det er nødvendig for å møte hensikten det ble samlet i. I tilfelle en brukerkonto er inaktiv i ett (1) år, blir all personlig data slettet.

28 Tredjeparts nettsider/apper

Tredjeparts nettsider/apper dekkes ikke av denne personvernserklæringen. Appen tilbyr lenker til andre sider for Besøkendes lettvinthet. Appen er ikke ansvarlig for innhold vist på tredjeparts nettsider eller apper, eller tiltakene de har for å beskytte ditt personvern. Enhver annen nettside/app som Besøkende går til via Appen kan ha mangler i sin personvernspolicy.

29 Aksept av personvernserklæringen

Besøkendes aksept til samling og bruk av deres respektive personlige data av Appen og Controller er underlagt denne personvernserklæringen. Besøkende rådes til å gå igjennom personvernserklæringen på jevnlig basis for å bli kjent med dens begreper og paragrafer, og med tillegg eller endringer Appen fra tid til annen kan implementere.

30 Gratis Livescore innhold

LIVESCORE.in tilbyr eiere av nettsider mulighet til å forbedre deres innhold med en hosted Livescore-løsning. Bruken av denne løsningen for tredjeparter er begrenset av Vilkårene for den gratis livescore-løsningen.

31 Leverandøren

Leverandøren er Livesport Media Ltd, et firma rettmessig registrert etter Maltas lover den 22. november 2011 med registreringsnummer C 54555, og har sin registrerte adresse på CMS House, First Floor, St. Peter’s Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. For å kontakte oss, vennligst send e-post til info@livesportmedia.eu.

32 Versjon og dato for VFB

Denne erklæringen i versjon 2 ble sist lastet opp 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)

Dette er en oversettelse av de engelske vilkårene. I tilfelle motstridende informasjon eller uoversstemmelser mellom andre språkversjoner og den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

GRATIS LIVESCORE:

GRATIS LIVESCORE
TIL DIN WEBSIDE

Medlemsområde:

Språk: