Termeni şi condiţii

Acest site aparţine companiei LiveSport Media Ltd, cu sediul în San Gwann, Malta - CMS House, First Floor, St. Peter's Street, SNG 2310, Company ID: C 54555.

Aceşti Termeni şi Condiţii limitează folosirea serviciului de scoruri live LIVESCORE.in de către terţe părţi.

 1. Denumiri
  1. Aceşti termeni şi condiţii de comerţ (denumiţi în continuare “Termeni şi Condiţii”) ale LiveSport Media (denumit în continuare “Furnizorul”), în conformitate cu s. 273 (1) a actului nr. 513/1991 din Codul Comercial, stabilesc drepturile şi obligaţiile mutuale ale părţilor, conform contractelor incheiate pentru stabilirea dreptului de folosire a serviciului de livescore Livescore.in, între Furnizor şi persoane fizice sau juridice, în calitate de clienţi (denumiţi în continuare “Client” şi “Contractul” sau “Contract de prestări servicii”). Contractul de prestări servicii reglementează prestarea serviciilor de scoruri live LIVESCORE.in în cadrul unui site operat de Client, în conformitate cu condiţiile menţionate în continuare (denumit în continuare “Serviciu”).
  2. Clauzele stipulate în Termeni şi Condiţii sunt parte integrantă din Contractul de prestări servicii.
  3. Conţinutul acestor Termeni şi Condiţii poate fi modificat de către Furnizor în orice moment. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale care rezultă din versiunea anterioară a acestor Termeni şi Condiţii nu sunt afectate.
 2. Clauze finale ale contractului de prestări servicii
  1. Interfaţa de Internet a Furnizorului care operează prin intermediul site-ului www.livescore.in (denumită în continuare “Interfaţa de Internet”) conţine oferta furnizorului de a încheia un Contract de prestări servicii. Această ofertă este valabilă pentru perioada de timp în care apare în Interfaţa de Internet.
  2. Pentru a încheia Contractul de prestări servicii, Clientul trebuie să completeze un formular de înregistrare în Interfaţa de Internet şi să furnizeze adresa de e-mail (denumită în continuare “Adresa de e-mail”). Pentru a transmite acceptul său către Furnizor, Clientul trebuie să bifeze căsuţa din dreptul textului “ Sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile site-ului”. Datele completate de către Client vor fi considerate corecte de către Furnizor.
  3. Relaţia contractuală dintre Furnizor şi Client se formează în momentul transmiterii acceptului către Furnizor.
 3. Serviciul şi conţinutul afişat
  1. Serviciul permite Clientului să afişeze serviciul on-line de scoruri live Livescore.in al Furnizorului (denumit în continuare “Serviciu de livescore”) pe site-ul operat gratuit de către Client. Pe site vor fi afişate campanii de publicitate promovând serviciile Furnizorului sau a unor terţe părţi (denumite în continuare “Publicitate”), simultan cu Serviciul de livescore. Serviciul de livescore şi Publicitatea vor fi denumite în continuare “Conţinut”.
  2. Dupa incheierea Contractului de prestari servicii, interfaţa de Internet permite Clientului să genereze un cod html, care va permite Clientului să afiseze Conţinutul site-ului. Comunicarea permanentă on-line între Client şi serverul Furnizorului este necesară pentru afişarea Conţinutului actualizat pe site.
  3. La generarea unui cod html conform art. 3.2, Clientul poate seta funcţii de bază ale Conţinutului (design-ul, fusul orar şi limba).
  4. Furnizorul înregistrează cu deosebită atenţie informaţiiile furnizate prin Serviciul de livescore. Aceste informaţii sunt corecte, actualizate sau complete, în masura în care depind de circumstanţe incontrolabile, direct sau indirect, de către Furnizor. Din această cauză e posibil ca uneori, informaţiile furnizate prin Serviciul de livescore să nu fie corecte, actualizate sau complete. Clientul este de acord cu această situaţie.
  5. Clientul inţelege şi acceptă faptul că Publicitatea este inclusa în Conţinut. Clientul acceptă şi este de acord cu faptul ca Publicitatea poate promova loterii şi alte activităţi similare, inclusiv pariurile, pe site. Promovarea acestor activitati ar putea să nu fie în concordanţa cu legea anumitor jurisdictii. Clientul se va asigura că acest tip de Publicitate este în concordanţa cu legea, în toate jurisdictiile în care site-ul este operat sau poate fi accesat. Responsabilitatea pentru afisarea acestui tip de Publicitate conţinând loterii şi alte activitati similare, inclusiv pariurile pe site-ul accesat de către Client, este în totalitate a acestuia.
  6. Clientul nu are dreptul de a evita, indeparta sau împiedica funcţionarea mecanismului de protecţie a drepturilor Furnizorului. Clientul nu are dreptul de a elimina Publicitatea din Conţinut sau de a falsifica codul html generat de Furnizor. Aceasta nu va afecta Art. 3.3.
  7. Clientul înţelege şi acceptă că pentru a beneficia de serviciu, va utiliza în anumite situaţii programe de software al unor terţe părţi. Clientul acceptă că utilizarea acestor programe este reglementată prin convenţii speciale cu deţinătorii drepturilor programelor respective.
  8. Furnizorul este îndreptăţit să uzeze de terţe părţi în scopul indeplinirii obligaţiilor conform Contractului de prestări servicii.
  9. Există posibilitatea ca Serviciul să nu fie prestat în permanenţă. în situatii particulare, Furnizorul nu va fi obligat să presteze Serviciul, dacă va fi impiedicat de anumite probleme care ţin de Client sau de terţe parti. Deasemenea, Furnizorul nu va fi obligat să presteze Serviciul în cazul unor căderi de electricitate, probleme în reţeaua de date, sau alte probleme cauzate de terţe persoane sau forţă majoră.
 4. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractuale
  1. Clientul este obligat să afiseze pe site-ul lui un link html sau un alt mijloc de publicitate prin care să promoveze interfaţa de Internet sau un alt site al Furnizorului, în conditiile şi în măsura specificată de Furnizor la încheierea contractului de prestări servicii. Conţinutul unui astfel de link sau a altei forme de publicitate poate fi modificat de către Furnizor, pe perioada derularii Contractului de prestări servicii.
  2. Furnizorul este indreptăţit să utilizeze denumirea comerciala sau o alta denumire a Clientului în scopuri de marketing, printr-o referire la aceasta în toate tipurile de materiale promoţionale utilizate (indiferent de forma acestor materiale promoţionale sau mijloacele de comunicaţie utilizate).
  3. Clientul acceptă că Furnizorul va fi absolvit de orice raspundere pentru defecte/erori ale Serviciului cauzate de interferenţe ale unor terţe părţi cu site-ul său.
  4. În cazul în care Clientul sufera daune din vina Furnizorului, în conformitate cu Contractul de prestări servicii, partile contractuale sunt de acord ca în condiţiile menţionate (Serviciul este prestat gratuit), intreaga compensare pentru orice fel de daune suferite de Client va fi limitata la suma de 100 CZK (100 coroane cehe) incluzand pierderea. Părţile contractuale declară prin prezenta că, în conformitate cu toate condiţiile menţionate în cadrul Contractului de prestări servicii, daunele cumulate prevăzute pe care Clientul le-ar putea suferi din vina Furnizorului vor fi limitate la 100 CZK (100 coroane cehe).
 5. Protecţia datelor personale şi acceptarea trimiterii de materiale promoţionale
   1. Clientul, ca şi persoană fizica, îşi dă consimţământul procesării următoarelor date personale: nume, prenume şi adresa de e-mail (în continuare denumite “Date personale”).
   2. Clientul îşi dă consimţământul procesării Datelor personale de către Furnizor, în scopul indeplinirii obligaţiilor rezultate din Contractul de prestări servicii şi al trimiterii de informari şi materiale promoţionale de către Furnizor.
   3. Furnizorul nu va dezvălui Datele personale tertelor părţi fără acceptul prealabil al Clientului.
   4. Clientul acceptă că este obligat să furnizeze Datele sale personale corecte, şi că este obligat să informeze Furnizorul de îndată de orice modificări în Datele sale personale. Datele personale vor fi retinute pentru o perioada nedeterminata de timp, fie în format electronic, în mod automat, fie pe documente tipărite, în mod neautomat. Clientul confirmă faptul că detaliile furnizate sunt corecte. Clientul confirmă că a fost informat de faptul că furnizarea Datelor personale este voluntară, iar consimţământul procesarii Datelor personale de către Furnizor poate fi retras prin trimiterea unei notificări în scris la adresa acestuia. în cazul în care Clientul considera că Furnizorul sau procesorul Datelor sale personale le utilizează intr-o maniera neconcordanta cu protecţia vieţii sale private sau cu legea, în cazul în care utilizarea detaliilor sale personale nu se află în concordanţă cu scopul iniţial al procesării acestora, acesta poate:
    1. să ceară ca Furnizorul sau procesorul datelor să ofere explicaţii, sau
    2. să ceară ca Furnizorul sau procesorul să rectifice situaţia.
   5. În cazul în care Clientul cere Furnizorului informaţii legate de procesarea Datelor personale, acesta din urmă este obligat să ofere astfel de informaţii.
   6. Clientul acceptă faptul că Furnizorul poate transmite la adresa sa de e-mail informaţii referitoare la compania sau serviciile acestuia din urmă. Clientul este de acord cu faptul că Furnizorul sau terţe persoane vor putea transmite materiale publicitare la adresa sa de e-mail.
  1. Durata Contractului de prestări servicii
   1. Contractul de prestări servicii intră în vigoare imediat după acordul cu acesta.
   2. Contractul de prestări servicii este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Contractul poate fi reziliat de oricare din părţile contractuale. Rezilierea intra în vigoare imediat dupa ce informaţia a fost transmisă celeilalte părţi.
   3. Contractul de prestări servicii poate de asemenea să fie reziliat prin hotărârea unilaterala a Furnizorului de a încheia procesul de prestare a Serviciului către Client.
  2. Corespondenţa legala
   1. Dacă nu se hotaraste în alt mod, toată corespondenţa referitoare la Contractul de prestări servicii trebuie transmisă în scris celeilalte părţi prin email. Clientul va fi informat prin e-mail.
   2. Un mesaj de confirmare va fi livrat transmiţătorului la primirea mesajului pe server.
  3. Litigii
   1. Toate disputele legate de Contractul de prestări servicii vor fi prezentate în faţa şi arbitrate de un magistrat al Tribunalului de Arbitrare al Republicii Cehe în Praga, numit în conformitate cu procedurile în vigoare ale Tribunalului de Arbitrare din Republica Cehă, publicate pe www.rozhodcisoud.net. Părţile se vor familizariza cu aceste reguli inainte de încheierea Contractului de prestări servicii. Prin prezenta, părţile îşi exprimă acordul cu aceste reguli, care vor fi respectate întocmai la începerea procedurilor de arbitrare, în conformitate cu s. 19 (1) a Art. Nr. 216/1994 Sb., privind Arbitrarea şi Executarea Regulilor de Arbitrare. Părţile sunt de acord cu faptul că decizia finală va fi luată fără o audiere, în cazul în care acest lucru e posibil doar pe baza datelor furnizate.
  4. Dispoziţii finale
   1. Dacă relaţia bazată pe Contractul de prestări servicii conţine un element internaţional (străin), părtile contractuale sunt de acord cu faptul că relatia contractuala va fi guvernată de legeile Republicii Cehe şi anume Codul Comercial.
   2. Clientul nu are dreptul de a transfera unei terţe părţi dreptuile şi obligatiile rezultate din Contractul de prestări servicii fara consimtamantul prealabil al Furnizorului.
   3. În cazul în care una sau mai multe dintre dispoziţiile prezentate sunt invalide sau ineficiente, sau dacă vor deveni invalide sau ineficiente în viitor, acestea vor fi înlocuite cu dispoziţiile cu înţelesul cel mai asemănător posibil. O dispoziţie invalidă sau ineficientă nu va avea nici un efect asupra celorlalte dispoziţii.

LIVESCORE GRATUIT:

LIVESCORE GRATUIT
PENTRU SITE-UL TĂU

Secţiune Membrii:

Limba: