Termeni generali de utilizare

Termeni de utilizare

Aceşti Termeni de Utilizare (denumite în continuare "TdU”) constituie şi guvernează relaţia dintre "Furnizor”(definit mai jos) şi toate părţile care au acces la Pagina de Web (definită mai jos) şi care utilizează în orice fel caracteristicile şi conţinutul acestuia (denumite în continuare "Vizitatori").

În mod colectiv Furnizorul şi vizitatorii vor fi denumiţi în continuare "Părţi".

General

Utilizarea oricărui sau tuturor caracteristicilor şi serviciilor oferite de Furnizor pe pagina de web Livescore.in şi aplicaţiile sale mobile (denumit în continuare ”Website”), precum şi informaţiile, materialele şi link-urile pe care le conţine, se supune Termenilor de utilizare aşa cum este prevăzut mai jos. Dacă nu este definit altfel, în scris, de către Furnizor, Termenii de utilizare constituie întreaga relaţie dintre Furnizor şi Vizitator în utilizarea Site-ului, inclusiv oricare sau toate funcţiile sale oferite de acesta.

Vizitatorul are datoria să citească cu atenţie şi să înţeleagă termenii de utilizare înainte de a utiliza Website-ul. Se consideră că un vizitator care a vizualizat Website-ul a citit, a înţeles şi a fost de acord să respecte termenii de utilizare, fără a fi nevoie în continuare de nici un document.

Prin prezenta furnizorul îşi rezervă dreptul să suspende, să adauge, să termine, să modifice şi / sau să completeze din când în când aceşti Termeni de utilizare, așa cum consideră adecvat.

Furnizorul recomandă vizitatorilor să citească cu atenţie conţinutul acestor pagini în mod regulat. Prin utilizarea acestui site Vizitatorul este de acord cu termenii de utilizare, precum şi cu cele mai recente modificări ale acestora, indiferent dacă vizitatorul este conştient sau nu de acești termeni.

Furnizorul nu are obligaţia de a verifica dacă toţi vizitatorii folosesc Website-ul în conformitate cu ultimele actualizări la Termenii de utilizare. Versiunea efectivă a Termenilor de utilizare este aceea care este postată pe pagina web.

Website-ul poate fi folosit numai în scopuri legale. Este strict interzisă utilizarea Website-ului pentru transmisiunea, distribuţia, publicarea sau depozitarea oricărui material sau prin intermediul Website-ului, care încalcă orice lege sau regulament sau care încalcă drepturile unei părţi terţe. Aceasta include (fără limitare), utilizarea Website-ului sau transmisiunea, distribuţia, publicarea sau depozitarea oricărui material pe el sau prin intermediul paginii web, pentru un scop, care încalcă drepturile de autor, marca, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală, este obscen sau dăunător pentru minori sau constituie un act ilegal sau hărţuire, este calomnios, încalcă legile de confidenţialitate sau de protecţie a datelor, este fraudulos sau încalcă orice control al schimbului valutar sau legii jocurilor de noroc.

În caz de utilizare necorespunzătoare şi / sau abuzul asupra Website-ului, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a închide sau de a bloca accesul Vizitatorului la Website şi să închidă orice cont înregistrat pe numele Vizitatorului. Furnizorul îşi rezervă dreptul şi la libera sa alegere de a-l da în judecată pe vizitator.

Servicii

Website-ul oferă o aplicaţie/facilitate interactivă pe web şi mobil care conţine informaţii în direct despre evenimente sportive, rezultate sportive în timp real, rezultate finale, program, echipe şi statistici sportive. Rezultatele, precum şi alte informaţii despre statisticile de pe Website reflectă informaţiile furnizate de alte surse independente (de la terţi) sau de un efort intern sau prin intermediul diverselor site-uri oficiale. În timp ce Furnizorul face toate eforturile pentru a actualiza în mod regulat conţinutul şi rezultatele meciurilor sau alte informaţii afişate pe site, vă sfătuim să verificaţi informaţiile obţinute pe Website şi din alte surse. Furnizorul nu este responsabil de cum utilizează Vizitatorul rezultatele și celelalte informații care se găsesc pe Website.

Site-uri de terţi

Vizitatorul înţelege că orice contact realizat cu terţi după vizualizarea Website-ului, indiferent dacă intenţionat sau neintenţionat, şi indiferent de rezultat, este absolut independent de Furnizor, iar Furnizorul nu este în nici un fel responsabil pentru orice înţelegere sau cerere şi alte consecinţe care rezultă ca o cauză directă sau indirectă a acestui contact.

Furnizorul nu este obligat să se implice în nici un fel în nicio cerere sau dispută care poate apărea între vizitator şi o parte terţă.

Părţile terţe, inclusiv orice părţi terţe de publicitate pe Website, nu au acces la date cu caracter personal al vizitatorilor, precum nici la alte date pe care Vizitatorul le-ar fi dat Furnizorului.

Conținut A/V

Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul prezent pe website-uri externe care pot fi vizualizate pe Website. Conținutul video prezent pe Website nu este găzduit de pe serverele Furnizorului și nici nu este creat sau încărcat pe serverul de găzduire de către Furnizor.

Conturi inactive

În cazul în care un vizitator a creat un cont pe Website, dar nu-l accesează timp de 60 de zile, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a închide contul cu efect imediat şi fără notificare prealabilă.

Proprietate Intelectuală

Fără autorizarea prealabilă în scris din partea Furnizorului, Vizitatorii nu sunt autorizaţi să copieze, să modifice, să manipuleze, să distribuie, să transmită, să afişeze, să reproducă, să transfere, să încarce, să descarce sau să folosească în alt mod ori sau să modifice orice conţinut al Website-ului.

Orice încălcare a clauzei de mai sus poate fi echivalentă cu o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile în cadrul Uniunii Europene şi a altor legi în vigoare. Furnizorul şi orice altă parte autorizată în numele său îşi rezervă dreptul de a solicita despăgubiri, în cea mai mare măsură permisă de lege, împotriva oricărei părţi care comite în mod direct sau indirect, această încălcare.

Tipul de relaţie

Aceşti Termeni de utilizare nu sunt destinaţi pentru a crea un parteneriat, agenţie sau asociaţie între Furnizor şi Vizitator.

Încălcarea acordului

În cazul în care Vizitatorul nu acceptă vreunul dintre clauzele prezentate în termenii de utilizare sau în cazul în care Furnizorul suspectează în mod rezonabil că un vizitator, în mod direct sau indirect, nu respectă unul dintre clauzele prezentate în termenii de utilizare, Furnizorul îşi rezervă dreptul, şi toate căile de atac care îi stau dispoziţie, precum şi la discreţia sa, să închidă accesul sau să blocheze accesul Vizitatorului la site şi să închidă orice cont înregistrat pe numele Vizitatorului şi legat de aceasta îşi rezervă dreptul de a da în judecată pe Vizitator la libera sa alegere.

Respectarea juridică

Vizitatorii sunt sfătuiţi să respecte legislaţia aplicabilă în jurisdicţia în care sunt domiciliaţi şi/sau rezidenţi și/sau prezenți. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici o acţiune întreprinsă de către orice autoritate împotriva oricărui vizitator în legătură cu utilizarea Website-ului.

Lege & Forum şi / sau comunitate

Această înţelegere va fi guvernată şi interpretată în conformitate cu legile din ţara Malta, fără a da efect conflictelor principiilor de drept. Părţile se supun competenţei exclusive a instanţei de soluţionare din ţara Malta la eventualele litigii apărute cu privire la această înţelegere. Această înţelegere nu va fi guvernată de Convenţia Naţiunilor Unite despre contractele de vânzare internaţionale a mărfurilor, a cărei aplicare este exclusă în mod expres.

Titlurile

Titlurile sunt destinate pentru claritate şi pentru a facilita citirea acestor TdU. Ele nu sunt concepute ca un mijloc de interpretare pentru conţinutul paragrafului care urmează după fiecare titlu. Titlurile nu sunt destinate pentru a-l obliga pe Furnizor în vreun fel.

Renunţare

Orice renunţare de către Furnizor a oricărei prevederi ale acestor Termeni de utilizare nu este considerată ca o renunţare la orice încălcare ulterioară a aceleeaşi sau a altei prevederi din acești TdU.

Act de renunţare

Garanţii şi reprezentanţe

Prin prezenta este specificat că Furnizorul nu face nici o reprezentare, gaj sau garanţie (fie explicit sau implicit), că, conţinutul Website-ului este corect şi / sau potrivit pentru un anumit scop, altul decât acele garanţii care nu pot fi excluse în mod expres din legea care reglementează aceşti TdU.

Riscul utilizării Website-ului aparține în întregime vizitatorilor. Website-ul nu este un site de/cu jocuri sau un site de/cu jocuri de noroc. Furnizorul Website-ului nu furnizează servicii de jocuri sau servicii de jocuri de noroc, prin urmare, nu deţine sau nu controlează fondurile jucătorilor şi nu este implicat în nicio tranzacţie de jocuri de noroc. Cotele de pariuri care sunt afişate pe site fac parte din informaţiile şi funcţiile pe care le oferă site-ul.

Furnizorul nu garantează că oricare dintre funcţiile oferite de Website sunt autorizate, şi că operaţiunile îi vor satisface pe deplin pe vizitatori, că operaţiunile sunt în întregime sigure şi scutite de erori, că Website-ul este actualizat în mod regulat, că orice defect de software este corectat în mod regulat, că nu este niciodată neîntrerupt, că Website-ul este lispit de viruşi sau bug-uri, sau că acestea sunt continuu operaţionale, că acestea sunt adecvate, că informaţiile şi funcţiile disponibile pe site sunt de încredere, sau că orice alte informaţii obţinute şi funcţiile utilizate pe site sunt adecvate şi fiabile. Cei care aleg să acceseze Website-ul fac acest lucru din proprie iniţiativă şi sunt responsabili pentru respectarea legilor locale, dacă şi în măsura în care legile locale sunt aplicabile.

Site-ul poate conţine link-uri şi trimiteri la site-uri / anunţuri / conţinuturi terţe. Acestea sunt oferite pentru confortul şi interesul vizitatorilor şi nu implică responsabilitatea Furnizorului iar informaţiile conţinute în aceste site-uri de anunţuri / conţinut date nu au nevoie de aprobarea Furnizorului. Furnizorul nu oferă garanţie, fie exprimată sau implicită, cu privire la exactitatea, disponibilitatea de conţinut sau informaţii, textul sau elementele grafice care nu sunt sub domeniul său. Furnizorul nu a testat niciun software situat pe alte site-uri şi nu face nici o reprezentare cu privire la calitatea, siguranţa, fiabilitatea acestor software-uri sau că astfel de software-uri sunt adecvate.

Pierdere sau daune

Furnizorul nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daună, directe sau indirecte, pe care un vizitator sau un terţ le-ar fi suferit ca urmare a utilizării Website-ului, inclusiv, dar nu limitat la daunele cauzate de o pierdere comercială, o pierdere de beneficii, o pierdere pe câştigurile anticipate, câştigurile sau alte profituri, întreruperea afacerilor, pierderea informaţiilor comerciale, sau orice alt material şi sau pierderi consecutive și pierderi rezultate.

Furnizorul nu este responsabil pentru câştigurile realizate sau pierderile suferite pe site-uri terţe, care rezultă din utilizarea informaţiilor afişate pe Website.

Fără limitarea caracterului general al celor două cauze anterioare, nici o responsabilitate nu este recunoscută sau acceptată dintre următoarele aspecte:
 1. greşeli, greşeală de tipar, interpretări greşite, informaţii auzite greşit, interpretări eronate, traduceri greşite, greşeli ortografice, greşeli în citire, erori de tranzacţii, pericole tehnice, eroare de înregistrare, eroare de manifest, forţă majoră şi/sau altă greşeală/eroare similară;
 2. încălcarea regulilor impuse de Furnizor;
 3. acţiuni criminale;
 4. consiliere, în orice formă, oferită de Furnizor;
 5. Acţiuni legale şi/sau alte căi de atac;
 6. pierderi sau daune pe care vizitatorii sau terţi le-ar fi suferit ca urmare a utilizării Website-ului, conţinutul acestuia sau a oricărui link sugerat de către Furnizor;
 7. pierderi sau daune pe care vizitatorii sau terţi ar fi suferit ca urmare a oricărei modificări, suspendări sau întreruperi a Website-ului;
 8. utilizarea cu scopuri infracţionale a Website-ului sau a conţinutului acestuia de către orice persoană, de un defect, sau omisiune sau de orice alt factor dincolo de controlul nostru;
 9. orice utilizare a site-ului ca urmare a unui acces a unei părţii terţe la zonele private, care necesită autentificare şi o parolă cu ajutorul unui numelui de utilizator şi parola Vizitatorului;
 10. în caz de discrepanţe în servicii, funcţiile şi orice altă funcționalitate oferită de site din cauza viruşilor sau bug-urilor care se referă la toţi parametrii care alcătuiesc Website-ul, orice daune, costuri, cheltuieli, pierderi, sau revendicări iniţiate de aceste discrepanţe;
 11. orice act sau omisiune de către un furnizor de internet sau de orice alt terţ cu care Vizitatorii pot fi contractaţi, în scopul de a avea acces la site. În caz de litigiu între furnizorul de internet şi vizitatori, Furnizorul nu poate face parte din proces, şi un astfel de proces nu va afecta în nici un fel aceşti TdU;

  şi

 12. orice pretenţie ce rezultă ca urmare a daunelor suferite de către un vizitator datorită conţinutului oricărui material postat de un alt vizitator sau alt terţ, care nu sunt autorizaţi de către Furnizor pe site.


Politica de confidenţialitate

Website-ul şi aplicaţia mobilă Livescore.in (denumită în continuare „Website”) respectă confidenţialitatea tuturor părţilor care au vizitat şi în consecinţă folosesc Website-ul, denumite în continuare „Vizitatori”, şi se angajează să protejeze confidenţialitatea lor. Din când în când, şi numai cu acordul prealabil al acestora, Website-ul colectează şi utilizează „date personale” (definite mai jos) în relația cu vizitatorii săi în scopul de a le oferi serviciile oferite de site şi numai pentru scopurile care au fost în mod expres declarate mai jos.

Această politică de confidenţialitate este în conformitate cu convenţiile internaţionale, şi Directivele UE, cum a fost transpusă în legislaţia malteză în Legea privind protecţia datelor (capitolul 440 din Legislaţia Maltei), prelucrarea datelor cu caracter personal (Sectorul Electronic al comunicaţiilor), Regulamentele (Aviz Legal nr.16 din 2003 inclusiv modificările ulterioare), se adoptă Recomandarea 2/2001 din articolul 29 Grupul de lucru pentru protecţia datelor, adoptată la 17 mai 2001 privind anumite cerinţe minime pentru colectarea on-line a datelor cu caracter personal şi a pune în aplicare, de asemenea, orice alte norme şi practici aplicabile.

Colectarea datelor cu caracter personal

Website-ul nu colectează date cu caracter personal atunci când vizitatorii pur şi simplu navighează Website-ul. Cu toate acestea, Website-ul are nevoie ca vizitatorii să furnizeze unele date personale atunci când utilizează serviciile suplimentare sau avansate oferite pe Website după înregistrare. Cu aceste ocazii, Website-ul va cere vizitatorilor acordul lor, respectiv înainte de colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal. După înregistrare sau în alte momente Website-ul poate cere vizitatorilor să prezinte adresa lor de e-mail de autentificare şi parola.
Vizitatorii nu au nici o obligaţie de a furniza date cu caracter personal sau să permită ca datele lor personale să fie colectate de către Website. Cu toate acestea, Website-ul nu poate să ofere vizitatorilor care nu consimt la colectarea datelor cu caracter personal, toate serviciile oferite de Website.
Deşi Vizitatorii poate că au fost de acord cu Website-ul sau cu folosirea datelor lor cu caracter personal, ei au dreptul de a revoca ulterior consimţământul lor prin furnizarea unui motiv întemeiat şi legitim către Website.

Dreptul de acces

Vizitatorii au dreptul de a solicita ca operatorul (definit mai jos), să le ofere informaţii scrise despre datele cu caracter personal care au fost colectate şi / sau utilizate. O cerere poate fi făcută prin depunerea unei cereri în scris la Operator (definit mai jos).
Website-ul se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra datele personale colectate actualizate. Cu toate acestea Vizitatorii sunt invitaţi să informeze Website-ul despre orice modificare intervenită în datele lor cu caracter personal, care sunt deţinute de către Website.

Vizitatorii care consideră că oricare dintre datele lor cu caracter personal este inexactă, pot solicita operatorului, în scris, corectarea datelor. Vizitatorii au, de asemenea, dreptul de a solicita operatorului de a bloca sau şterge datele lor cu caracter personal în cazul în care acestea au fost prelucrate în mod ilegal.

Scopuri pentru colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate de Website vor fi prelucrate în conformitate cu dispoziţiile din Legea privind protecţia datelor (capitolul 440 din Legislaţia Maltei) şi legislaţia subsidiară adoptată acolo, şi prelucrate numai cu următoarele scopuri:
 1. Comunicarea cu Vizitatorii;
 2. Trimiterea Vizitatorilor a parolei uitate pentru contul lor personal;
 3. Transmiterea informaţiilor către Vizitatori pe care Furnizorul crede că le vor găsi utile, inclusiv informaţii cu privire la produsele, serviciile de informaţii şi materiale comerciale / de publicitate oferite de site / materiale de publicitate oferite de către terţi cu care Website-ul cooperează;
 4. Furnizarea oricăror servicii avansate care au posibilitatea să configureze Website-ul într-o anumită măsură;
 5. Îmbunătăţirea conţinutului oferit de Website;
 6. A oferi vizitatorilor un Website cu conţinut şi/sau aspect personalizat.


Divulgarea datelor cu caracter personal către terţi

Furnizorul nu vinde, schimbă sau dă în chirie sau altfel nu divulga către terţi date personale care aparţin vizitatorilor fără consimţământul prealabil. Cu toate acestea Datele cu Caracter Personal vor fi divulgate către terţi în eventualitatea unei vânzări a Website-ului.
Cele de mai sus nu aduc nici o atingere la nici o obligaţie legală Website-ului pentru a dezvălui datele cu caracter personal a vizitatorilor către terţi.
Cele de mai sus sunt de asemenea, parte din unul sau mai multe dintre scopurile pentru colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal fără a aduce atingere la dezvăluiri care sunt absolut necesare. În acest caz, Website-ul trebuie să solicite consimţământul prealabil expres al vizitatorilor în cauză. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a furniza statistici despre vizitatori, vânzări, trafic şi alte informaţii statistice referitoare la Website-ul unor terţi, cu toate acestea, fără a se identifica un vizitator anume.

Fişierele Log

În scopul administrării mai bune a Website-ului şi pentru a colecta informaţii demografice despre vizitatori, pentru utilizare, Website-ul stochează automat adresa IP a tuturor vizitatorilor şi paginile vizualizate de către fiecare vizitator.

Cookie Disclaimer (Cookie act de renunţare)

Un „cookie” este o informaţie stocată pe calculatorul vizitatorului de un server web, şi folosită pentru a personaliza serviciul de web. Website-ul foloseşte cookie-uri pentru a stoca informaţii despre interacţiunile vizitatorilor, care pot fi necesare mai târziu pentru a efectua o acțiune. Vizitatorii pot alege să nu accepte cookie-uri. Dacă alegeți acest lucru, vă rugăm să nu mai folosiți niciun serviciu oferit de Website.

Noi folosim cookie-urile pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi facilități ale rețelelor sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea împărtășim informații despre folosirea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri din rețelele sociale, publicitate și analiza traficului. Vezi detalii.

Securitate

Site-ul şi operatorul au adoptat diverse măsuri, atât tehnice cât şi organizatorice, pentru a ajuta protejarea împotriva distrugerii, pierderii, utilizării abuzive şi modificării datelor cu caracter personal care au fost colectate şi utilizate. În pofida acestor eforturi, Furnizorul nu poate garanta că astfel de eveniment nu va avea loc.

Perioada pentru care datele cu caracter personal sunt păstrate

Datele personale sunt păstrate numai pentru perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate. În cazul în care contul unui utilizator este inactiv pentru 3 ani, toate datele cu caracter personal vor fi şterse.

Site-uri de terţi

Site-urile terţe nu sunt acoperite de această politică de confidenţialitate. Website-ul oferă link-uri către alte site-uri pentru comoditatea vizitatorilor. Website-ul nu este responsabil pentru conţinutul afişat pe site-urile terţe şi măsurile pe care le adoptă pentru a proteja confidenţialitatea. Orice alt site pe care vizitatorii îl accesează de pe site poate avea o politică de confidenţialitate neadecvată.

Acceptarea politicii de confidenţialitate

Consimţământul vizitatorilor la colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Website şi de Operator este supus politicii de confidenţialitate prevăzută mai sus. Vizitatorii sunt sfătuiţi să studieze Politica de confidenţialitate în mod regulat, cu scopul de a se familiariza cu termenii şi clauzele, precum şi cu orice modificări care, din timp în timp, pot fi puse în aplicare de către Website.

Furnizorul

Livesport Media Ltd. este o companie înregistrată în mod corespunzător în conformitate cu legislaţia din Malta la 22 noiembrie 2011 cu numărul de înregistrare C 54555, şi având sediul social la Casa CMS, Etaj I, str. Sf. Petru, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Operatorul datelor colectate şi utilizate de la vizitatorii Website-ului este Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praga, Republica Cehă.

Acest text este o traducere din engleză a Termenilor și Condițiilor. În caz de inconsecvențe sau discrepanțe între versiunea în limba engleză și orice versiune în altă limbă a acestor Termeni și Condiții, versiunea în limba engleză va avea întâietate.

LIVESCORE GRATUIT:

LIVESCORE GRATUIT
PENTRU SITE-UL TĂU

Secţiune Membrii:

Limba: