SAGLASNOST SA OBRADOM LIČNIH PODATAKA I INFORMACIJA O OBRADI LIČNIH PODATAKA
OSNOVNI PREGLED
Vi dajete ovu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka kompaniji Livesport Media Ltd u svrhu komunikacije sa Vama u vezi sa Vašim zahtevom. Vaši lični podaci neće se koristiti u svrhe marketinga. Vi možete opozvati ovu saglasnost u bilo kom trenutku i obrada vaših ličnih podataka će prestati. Dalje informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete pronaći u nastavku .
1.
IDENTITET KONTROLERA I KONTAKT DETALJI
1.1
Kontrolor vaših ličnih podataka je kompanija Livesport Media Ltd, sa registriranom kancelarijom u CMS House, prvi sprat u ulici St. Peter, San Gvann SGN 2310, Malta, broj kompanije C 54555 („Kontrolor“).
1.2
Kontakt podaci Kontrolora su sledeći: adresa za servis Livesport Media Ltd, CMS kuća, prvi sprat St. Peter's Street, San Gvann SGN 2310, Malta, e-mail adresa: gdpr@livesportmedia.eu.
1.3
Kontrolor nije imenovao službenika za zaštitu podataka.
2.
PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA
2.1
Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka je vaša saglasnost data Kontroloru u smislu člana 6 (1) (a) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine - Zaštita fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46 / EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) ('Uredba').
3.
SVRHA PRERADE LIČNIH PODATAKA
3.1
Svrha obrade vaših ličnih podataka je komunikacija između vas i kontrolora u odnosu na vaš zahtjev.
3.2
Kontrolor ne koristi automatizovano individualno odlučivanje u smislu člana 22. Uredbe.
4.
PERIOD ZADRŽAVANJA LIČNIH PODATAKA
4.1
Kontrolor će zadržati vaše lične podatke u periodu od dve (2) godine od davanja vaše saglasnosti sa obradom u tu svrhu, ali ne duže od vremena nakon što ste opozvali vašu saglasnost sa obradom vaših ličnih podataka u tu svrhu obrada.
5.
OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
5.1
Osobe koje obezbeđuju tehničke, organizacione ili trgovinske aktivnosti koje se odnose na rad vebsajta ili aplikacije kontrolora u skladu sa instrukcijama kontrolora (procesori ličnih podataka) mogu biti drugi primaoci vaših ličnih podataka.
5.2
Kontrolor ne namerava da prenosi vaše lične podatke trećoj zemlji (nekoj zemlji van EU) ili međunarodnoj organizaciji.
6.
PRAVA PREDMETA PODATAKA
6.1
Pod uslovima navedenim u Uredbi, imate pravo da zahtevate od kontrolora da omogući pristup vašim ličnim podacima, pravo na ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka ili ograničenje njegove obrade, i dalje pravo na prenosivost vaših ličnih podataka .
6.2
Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete vašu saglasnost sa obradom vaših ličnih podataka datih kontroloru. Ovo neće imati uticaja na zakonitost obrade vaših ličnih podataka pre takvog povlačenja saglasnosti. Možete da povučete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka: gdpr@livesportmedia.eu.
6.3
Ako sumnjate da je obrada vaših ličnih podataka prekršila ili krši Uredbu, imate pravo, između ostalog, da se žalite regulatornom tijelu.
6.4
Niste obavezni da dostavite lične podatke. Dostavljanje vaših ličnih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev i nije neophodan zahtev za zaključivanje ugovora.

BESPLATNI REZULTATI UŽIVO:

BESPLATNI REZULTATI UŽIVO
ZA VAŠ WEB SAJT

Deo za članove:

Jezik: