Daniel Gimeno-Traver (Tennis, Tây Ban Nha)

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Tennis Tây Ban Nha

Daniel Gimeno-Traver
Tuổi:
ATP: 445.
Loading...
Lịch sử trận đấu
Đơn
Đôi
Mùa giải
Thứ hạng
Danh hiệu
Tất cả các trận
Sân cứng
Đất nện
Sân cỏ
2019
408.
0
14 : 32
0 : 6
14 : 26
-
2018
189.
1
45 : 29
0 : 1
44 : 27
1 : 1
2017
366.
2
19 : 12
-
19 : 11
0 : 1
2016
115.
0
36 : 30
1 : 5
35 : 25
-
2015
98.
1
27 : 30
3 : 9
24 : 18
0 : 3
2014
112.
1
35 : 31
5 : 10
30 : 18
0 : 3
2013
77.
2
28 : 31
5 : 13
23 : 15
0 : 3
2012
70.
3
43 : 32
7 : 8
36 : 23
0 : 1
2011
107.
1
29 : 33
2 : 9
26 : 21
1 : 3
2010
56.
1
39 : 29
14 : 11
25 : 16
0 : 2
2009
72.
0
30 : 31
0 : 4
29 : 24
1 : 3
2008
90.
0
7 : 7
1 : 1
6 : 6
-
2006
267.
0
3 : 5
0 : 1
3 : 4
-
2005
192.
0
5 : 3
1 : 1
3 : 1
1 : 1
2004
180.
0
0 : 2
-
0 : 2
-
Các giải đấu đã vô địch
Đơn
Đôi
Giải đấu
Mặt sân
Tiền thưởng giải đấu
2018
Đất nện
$15,000
2017
Đất nện
$25,000
Đất nện
$15,000
2015
Đất nện
$50,000
2014
Đất nện
€42,500
2013
Đất nện
€42,500
Đất nện
€42,500
2012
Đất nện
€42,500
Đất nện
€42,500
Đất nện
€64,000
2011
Đất nện
€42,500
2010
advertisement
advertisement
Thiết lập thông báo
Thông báo đã bị chặn bởi trình duyệt
Cài đặt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Dark mode
advertisement
advertisement