Maximilian Marterer (Tennis, Đức)

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Tennis Đức

Maximilian Marterer
Tuổi:
ATP: 209.
Loading...
Lịch sử trận đấu
Đơn
Đôi
Mùa giải
Thứ hạng
Danh hiệu
Tất cả các trận
Sân cứng
Đất nện
Sân cỏ
2021
209.
0
1 : 1
1 : 1
-
-
2020
209.
1
19 : 14
10 : 8
9 : 6
-
2019
239.
0
12 : 13
8 : 4
4 : 9
-
2018
74.
1
24 : 27
12 : 15
11 : 9
1 : 3
2017
90.
3
55 : 27
33 : 13
20 : 11
2 : 3
2016
176.
3
30 : 14
8 : 6
22 : 8
-
2015
264.
4
39 : 17
23 : 7
16 : 9
0 : 1
2014
463.
0
15 : 14
8 : 7
7 : 7
-
2013
894.
0
7 : 8
6 : 3
0 : 4
1 : 1
2012
1226.
0
4 : 4
4 : 3
0 : 1
-
2011
0
0 : 1
-
0 : 1
-
Các giải đấu đã vô địch
Đơn
Đôi
Giải đấu
Mặt sân
Tiền thưởng giải đấu
2020
Cứng (trong nhà)
€44,820
2018
Cứng (trong nhà)
€43,000
2017
Cứng (trong nhà)
€43,000
Cứng
$100,000
Đất nện
€43,000
2016
Đất nện
€42,500
Đất nện
€42,500
Đất nện
$10,000
2015
Cứng (trong nhà)
$10,000
Đất nện
$10,000
Cứng (trong nhà)
$15,000
Cứng (trong nhà)
$10,000
advertisement
advertisement
Thiết lập thông báo
Thông báo đã bị chặn bởi trình duyệt
Cài đặt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Dark mode
advertisement
advertisement