Dominic Thiem (Tennis, Áo)

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Tennis Áo

Dominic Thiem
Tuổi:
ATP: 3.
Loading...
Lịch sử trận đấu
Đơn
Đôi
Mùa giải
Thứ hạng
Danh hiệu
Tất cả các trận
Sân cứng
Đất nện
Sân cỏ
2020
3.
1
25 : 9
19 : 7
6 : 2
-
2019
4.
5
49 : 19
26 : 11
23 : 7
0 : 1
2018
8.
3
54 : 20
23 : 10
30 : 8
1 : 2
2017
5.
1
50 : 27
22 : 19
24 : 5
4 : 3
2016
8.
4
58 : 24
26 : 15
25 : 7
7 : 2
2015
20.
3
37 : 29
15 : 17
20 : 8
2 : 4
2014
39.
0
39 : 24
23 : 15
16 : 7
0 : 2
2013
139.
4
38 : 13
2 : 3
36 : 10
-
2012
309.
3
37 : 17
9 : 10
28 : 7
-
2011
638.
0
11 : 6
11 : 5
0 : 1
-
2010
921.
0
1 : 2
0 : 1
-
-
Các giải đấu đã vô địch
Đơn
Giải đấu
Mặt sân
Tiền thưởng giải đấu
2020
Cứng
$39,024,000
2019
Cứng (trong nhà)
€2,296,490
Cứng
$3,515,225
Đất nện
€524,340
Đất nện
€2,609,135
Cứng
$8,359,455
2018
Cứng (trong nhà)
$1,175,190
Đất nện
€501,345
Đất nện
$568,190
2017
Đất nện
$1,461,560
2016
Cỏ
€675,645
Đất nện
€520,070
Cứng
$1,551,830
Đất nện
$598,865
2015
Đất nện
€494,310
Đất nện
€494,310
Đất nện
€494,310
2013
Đất nện
€30,000
Đất nện
€30,000
Đất nện
$15,000
Đất nện
$10,000
2012
Đất nện
$15,000
Đất nện
$15,000
Đất nện
$10,000
advertisement
advertisement
Thiết lập thông báo
Thông báo đã bị chặn bởi trình duyệt
Cài đặt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Dark mode
advertisement
advertisement