Venus Williams (Tennis, Mỹ)

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Tennis Mỹ

Venus Williams
Tuổi:
WTA: 79.
Loading...
Lịch sử trận đấu
Đơn
Đôi
Đôi nam-nữ
Mùa giải
Thứ hạng
Danh hiệu
Tất cả các trận
Sân cứng
Đất nện
Sân cỏ
2020
79.
0
1 : 8
1 : 6
0 : 2
-
2019
52.
0
19 : 15
16 : 11
1 : 2
2 : 2
2018
39.
0
17 : 11
14 : 7
1 : 3
2 : 1
2017
5.
0
38 : 14
26 : 10
6 : 3
6 : 1
2016
17.
1
26 : 15
16 : 11
5 : 3
5 : 1
2015
7.
3
41 : 13
34 : 9
4 : 3
3 : 1
2014
18.
1
32 : 14
26 : 10
4 : 3
2 : 1
2013
47.
0
19 : 10
16 : 7
3 : 3
-
2012
24.
1
24 : 9
14 : 3
8 : 4
2 : 2
2011
102.
0
8 : 3
3 : 1
-
5 : 2
2010
5.
2
38 : 7
19 : 3
15 : 3
4 : 1
2009
6.
2
38 : 16
21 : 11
11 : 4
6 : 1
2008
6.
3
40 : 11
26 : 8
7 : 3
7 : 0
2007
8.
3
50 : 10
32 : 6
11 : 4
7 : 0
2006
46.
0
13 : 6
1 : 2
10 : 3
2 : 1
2005
10.
2
37 : 10
24 : 6
6 : 4
7 : 0
2004
9.
2
42 : 12
24 : 10
17 : 1
1 : 1
2003
11.
1
24 : 5
12 : 2
6 : 2
6 : 1
2002
2.
7
62 : 9
42 : 6
14 : 2
6 : 1
2001
3.
6
46 : 5
32 : 2
7 : 3
7 : 0
2000
3.
6
41 : 4
28 : 1
6 : 3
7 : 0
1999
3.
6
58 : 12
42 : 9
12 : 2
4 : 1
1998
5.
3
53 : 13
40 : 9
9 : 2
4 : 2
1997
0
19 : 13
16 : 9
2 : 2
1 : 2
1996
0
2 : 5
2 : 4
0 : 1
-
1995
0
2 : 3
2 : 3
-
-
1994
0
1 : 1
1 : 1
-
-
Các giải đấu đã vô địch
Đơn
Đôi
Đôi Nam Nữ
Giải đấu
Mặt sân
Tiền thưởng giải đấu
2016
Cứng
$426,750
2015
Cứng (trong nhà)
$2,150,000
Cứng
$2,212,250
Cứng
$250,000
2014
Cứng
$2,000,000
2012
Cứng (trong nhà)
$220,000
2010
Đất nện
$220,000
Cứng
$2,000,000
2009
Đất nện
$220,000
Cứng
$2,000,000
2008
Cứng (trong nhà)
$4,550,000
Cứng
$600,000
Cỏ
$10,524,070
2007
Cứng
$145,000
Cỏ
$9,221,372
Cứng (trong nhà)
$175,000
2005
Cỏ
$7,385,286
Cứng
$200000
2004
Đất nện
$700,000
Đất nện
$1,224,000
2003
Cứng (trong nhà)
$585,000
2002
Cứng
$585,000
Cứng
$775000
Cứng
$585000
Đất nện
$585,000
Cứng (trong nhà)
$585,000
Cứng
$585,000
Cứng
$170,000
2001
Cứng
$6,628,000
Cứng
$565,000
Cứng
$750000
Cỏ
$4,545,319
Đất nện
$565,000
Cứng
$2,720,000
2000
Cứng
$6,628,000
Cứng
$535,000
Cứng
$535,000
Cứng
$535,000
Cỏ
$4,545,319
1999
Cứng (trong nhà)
$1,050,000
Cứng
$520,000
Đất nện
$1,050,000
Đất nện
$520,000
Cứng
$2,075,000
Cứng (trong nhà)
$180,000
1998
Cứng (trong nhà)
$2,450,000
Cứng
$1,900,000
Cứng (trong nhà)
$164,250
advertisement
advertisement
Thiết lập thông báo
Thông báo đã bị chặn bởi trình duyệt
Cài đặt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Dark mode
advertisement
advertisement