BƯỚC 1
Cấu hình inScore của bạn
BƯỚC 2
Đăng ký miễn phí
BƯỚC 3
Mã HTML inScore của bạn
CẤU HÌNH LIVESCORE CỦA TÔI (INSCORE)
XEM TRƯỚC cài đặt livescore dưới mẫu này!
CÀI ĐẶT CHÍNH
 
 
Chuyển từ phiên bản HTML sang phiên bản PHP của inScore và bạn sẽ có thể hiển thị các bảng xếp hạng và ẩn các bảng quảng cáo!
CÀI ĐẶT TÙY Ý CỦA PHIÊN BẢN PHP INSCORE
 (bảng xếp hạng và lịch thi đấu)
Những câu hỏi thường gặp về PHP inScore
CÀI ĐẶT FONT CHỮ & MÀU SẮC CƠ BẢN
  px
 px 
  
     
MÀU TAB
     
     
  
TIÊU ĐỀ CỦA GIẢI ĐẤU
     
 
MÀU CỦA DÒNG KẾT QUẢ
     
     
     
    
Cấu hình hoàn tất?
 
XEM TRƯỚC livescore của bạn
Loading...

TỶ SỐ TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ:

TỶ SỐ TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ
DÀNH CHO TRANG WEB CỦA BẠN

Khu vực Thành viên:

Ngôn ngữ: