Các Điều khoản Sử dụng chung

Các Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này (sau đây được gọi là 'ĐKSD') thiết lập và quản lý mối quan hệ giữa 'Nhà cung cấp' (được xác định phía dưới) và tất cả các bên truy cập Trang web (được xác định dưới đây) và sủ dụng các tính năng và nội dung của nó theo bất kì cách nào (sau đây được gọi là 'Khách').

Nhà cung cấp và Khách sẽ được gọi chung là 'Các bên'.

Khái quát

Việc sử dụng bất kì hoặc tất cả các tính năng và dịch vụ cung cấp bởi Nhà cung cấp trên trang web Livescore.in và các ứng dụng di động của nó (sau đây được gọi là 'Trang web') và thông tin, tài liệu và các liên kết chứa trong đó, lệ thuộc vào ĐKSD được giải thích bên dưới. Trừ phi được đồng ý bởi Nhà cung cấp bằng văn bản, ĐKSD thiết lập toàn bộ mối quan hệ giữa Nhà cung cấp và Khách trong việc sử dụng Trang web bao gồm bất kì hay tất cả các chức năng của nó cung cấp bởi Trang web.

Khách có trách nhiệm đọc cẩn thận và hiểu ĐKSD trước khi sử dụng Trang web. Một Khách đã xem Trang web được xem như đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi ĐKSD, mà không cần bất kì hành động nào thêm.

Nhà cung cấp do đó bảo lưu quyền hoãn, thêm, kết thúc, sửa đổi và/hoặc bổ sung các ĐKSD này thỉnh thoảng nếu thấy cần thiết.

Nhà cung cấp đề nghị Khách đọc cẩn thận các nội dung của những trang này thường xuyên. Bằng việc sử dụng Trang web Khách đồng ý bị ràng buộc bởi ĐKSD, cũng như bởi các thay đổi mới nhất với chúng, bất kể thật ra Khách có nhận thấy các thay đổi như vậy hay không.

Nhà cung cấp không có nghĩa vụ xác minh rằng tất cả Khách sử dụng Trang web theo ĐKSD được cập nhật mới nhất. Phiên bản có hiệu lực của ĐKSD là phiên bản được đăng trên Trang web.

Trang web có thể chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Sử dụng Trang web cho việc chuyển giao, phân phối, công bố hoặc lưu trữ của bất kì tài liệu nào trên hoặc thông qua Trang web mà vi phạm bất kì luật áp dụng hoặc quy định hoặc bất kì quyền lợi nào của bên thứ ba hoàn toàn bị cấm. Điều này bao gồm (không có giới hạn) việc sử dụng Trang web hoặc việc chuyển giao, phân phối, công bố hoặc lưu trữ của bất kì tài liệu nào trên hoặc thông qua Trang web vì một lý do hay cho một mục đích mà nó vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật kinh doanh hoặc các bản quyền sở hữu trí tuệ khác, có tính chất khiêu dâm hoặc có hại cho trẻ vị thành niên hoặc tạo ra một hành vi phạm pháp hoặc quấy rối, phỉ báng hoặc làm mất danh dự, vi phạm bất kì luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, gian lận hoặc vi phạm bất kì luật cờ bạc hoặc quản lý ngoại hối.

Trong trường hợp sử dụng sai và/hoặc lạm dụng Trang web, Nhà cung cấp bảo lưu quyền đóng hoặc chặn Khách khỏi Trang web và đóng bất kì tài khoản nào được đăng ký bằng tên của Khách. Nhà cung cấp giữ quyền đệ đơn kiện Khách và theo chủ ý của nó.

Dịch vụ

Trang web cung cấp một web tương tác và ứng dụng/tính năng di động bao gồm thông tin thể thao trực tiếp trong các sự kiện thể thao, tỷ số thể thao theo thời gian thực, kết quả cuối cùng, lịch thi đấu, đội hình và số liệu thống kê thể thao. Các kết quả, và các thông tin thống kê khác có trên Trang web phản ánh thông tin cung cấp bởi các nguồn độc lập khác (từ các bên thứ ba) hoặc bởi nỗ lực nội bộ hoặc bởi nhiều trang web chính thức khác. Mặc dù Nhà cung cấp nỗ lực để cập nhật nội dung và khớp các kết quả hoặc các thông tin khác hiển thị trên Trang web thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra kĩ thông tin lấy trên Trang web cũng như từ các nguồn khác. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với việc sử dụng các kết quả và các thông tin khác có trên Trang web của Khách.

Trang web bên thứ ba

Khách thừa nhận rằng bất kì liên hệ nào được tạo ra với bên thứ ba sau khi xem Trang web, dù có ý định hay không, và bất kì hậu quả nào nảy sinh, là hoàn toàn không phụ thuộc vào Nhà cung cấp và Nhà cung cấp dù thế nào cũng không chịu trách nhiệm cho bất kì thỏa thuận hoặc kì vọng nào và hệ quả khác nảy sinh như một nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của sự liên hệ này.

Bất kì khiếu nại hoặc tranh chấp nào nảy sinh giữa Khách và một bên thứ ba như thế sẽ không liên quan đến Nhà cung cấp.

Các bên thứ ba, bao gồm bất kì bên thứ ba nào quảng cáo trên Trang web không có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của Khách hoặc bất kì dữ liệu nào khác mà Khách có thể đã đưa cho Nhà cung cấp.

Nội dung Người lớn

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang web bên ngoài có thể được xem từ Trang web. Tất cả nội dung video tìm thấy trên Trang web không được lưu trữ trên các máy chủ của Nhà cung cấp cũng như không được tạo hoặc tải lên máy chủ bởi Nhà cung cấp.

Các Tài khoản không hoạt động

Nếu một Khách đã tạo một tài khoản trên Trang web nhưng không truy cập trong 60 ngày, Nhà cung cấp bảo lưu quyền đóng tài khoản với hiệu lực ngay lập tức và không có thông báo trước.

Quyền sở hữu Trí tuệ

Không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Nhà cung cấp, Khách không được quyền sao chép, chỉnh sửa, làm xáo trộn, phân phối, chuyển giao, hiển thị, tái sản xuất, chuyển nhượng, tải lên, tải xuống hoặc mặt khác sử dụng hoặc thay đổi bất kì nội dung nào của Trang web.

Bất kì vi phạm điều khoản đã kể trên có thể tương đương với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ áp dụng trong Liên minh châu Âu và các luật áp dụng khác. Nhà cung cấp và bất kì bên nào khác được cho phép thay mặt nó bảo lưu quyền tìm kiếm các thiệt hại đến mức tối đa được cho phép bởi luật pháp đối với bất kì bên nào vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp.

Kiểu Quan hệ

Các ĐKSD này không có ý định tạo ra bất kì sự hợp tác, đại lý hoặc liên doanh giữa Nhà cung cấp và Khách.

Vi phạm Thỏa thuận

Nếu Khách không tuân thủ bất kì điều khoản nào trong ĐKSD hoặc nếu Nhà cung cấp nghi ngờ hợp lý rằng Khách dù trực tiếp hay gián tiếp không tuân theo bất kì điều khoản nào trong ĐKSD, Nhà cung cấp bảo lưu quyền, và tất cả bồi thường theo ý của nó, và theo ý của nó, đóng hoặc khóa Khách khỏi Trang web và đóng bất kì tài khoản nào đăng ký bằng tên của Khách và liên quan tới nó và giữ quyền kiện Khách và theo ý của nó.

Tuân thủ Pháp luật

Khách nên tuân theo luật pháp áp dụng trong thẩm quyền tại nơi họ ở và/hoặc là cư dân và/hoặc có mặt. Nhà cung cấp không chấp nhận trách nhiệm cho bất kì hành động nào được thực hiện bởi bất kì nhà chức trách nào đối với bất kì Khách nào liên quan tới việc sử dụng Trang web của họ.

Luật & Tòa án và/hoặc cộng đồng

Thỏa thuận này sẽ được quản lý bởi và giải thích theo đúng pháp luật của quốc gia Malta mà không gây ra tác động tới mâu thuẫn của nguyên tắc luật pháp. Các bên đệ trình lên tòa án thẩm quyền riêng biệt của quốc gia Malta cho việc giải quyết bất kì tranh chấp nào nảy sinh về Thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ không được quản lý bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng cho việc Bán hàng Quốc tế, việc áp dụng nó tuyệt đối bị loại trừ.

Tiêu đề

Các tiêu đề nhằm mục đích cho sự rõ ràng và để làm cho việc đọc các ĐKSD này dễ dàng hơn. Chúng không nhằm mục đích như là phương tiện giải thích cho nội dung của đoạn văn bản tiếp theo mỗi tiêu đề. Các tiêu đề không nhằm mục đích ràng buộc Nhà cung cấp theo bất kì cách nào.

Sự khước từ

Bất kì sự khước từ nào bởi Nhà cung cấp về việc vi phạm bởi bất kì Khách nào bất kì điều khoản nào của các ĐKSD này sẽ không được xem như là một sự khước từ của việc vi phạm theo sau của điều khoản giống như vậy hoặc bất kì điều khoản nào khác của các ĐKSD này.

Sự chối bỏ

Sự bảo đảm và Đại diện

Bằng cách này nó được định rõ rằng Nhà cung cấp không đại điện, cam kết hay bảo đảm (rõ ràng hoặc hàm ẩn) rằng nội dung của Livescore.in là chính xác và/hoặc phù hợp cho bất kì mục đích đặc biệt nào ngoài các sự đảm bảo không thể hoàn toàn bị chối bỏ theo luật điều hành của các ĐKSD này.

Khách hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng Trang web. Trang web không phải là trang cá cược hoặc cờ bạc. Nhà cung cấp của Trang web không cung cấp các dịch vụ cá cược hoặc cờ bạc, do đó nó không giữ hay quản lý nguồn vốn của người chơi và nó không liên quan đến bất kì giao dịch cá cược nào. Các tỷ lệ kèo cá cược hiển thị trên Trang web là một phần của thông tin và các chức năng của Trang web.

Nhà cung cấp không đảm bảo rằng bất kì chức năng nào được cung cấp bởi Trang web đều được ủy quyền, và hoạt động sẽ hoàn toàn làm hài lòng Khách, rằng nó hoàn toàn bảo mật và không có lỗi, rằng nó được cập nhật thường xuyên, rằng bất kì lỗi phần mềm nào đều được sửa thường xuyên, rằng nó không bị gián đoạn, rằng Trang web không có virus hay lỗi kỹ thuật, hoặc chúng hoạt động liên tục, rằng chúng thỏa đáng, rằng thông tin và các chức năng có ngay sau đó là đáng tin cậy, hoặc tất cả các thông tin khác lấy được và các chức năng sử dụng trên Trang web là phù hợp và đáng tin cậy. Những người chọn truy cập Trang web cũng như thế theo thế chủ động và chịu trách nhiệm tuân theo luật pháp địa phương, nếu và đến mức độ luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web có thể chứa các liên kết và chỉ dẫn đến các trang web/quảng cáo/nội dung bên thứ ba. Chúng được cung cấp cho sự thuận lợi và quan tâm của Khách và không hàm ý trách nhiệm cho, cũng không phải là sự đồng ý của, thông tin có trong các trang web/quảng cáo/ nội dung này bởi Nhà cung cấp. Nhà cung cấp không đảm bảo, rõ ràng hoặc hàm ý, đối với độ chính xác, có sẵn của nội dung hoặc thông tin, văn bản hay đồ họa không có trong miền của nó. Nhà cung cấp chưa kiểm tra bất kì phần mềm nào của các trang web khác và không trình bày chất lượng, độ an toàn, tin cậy hoặc phù hợp của các phần mềm như vậy.

Tổn thất hoặc Thiệt hại

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, mà Khách hoặc bên thứ ba có thể chịu do việc sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn tới các thiệt hại gây ra bởi tổn thất thương mại, tổn thất quyền lợi, tổn thất lợi nhuận kì vọng, tiền thắng cược hoặc các lợi nhuận khác, sự gián đoạn kinh doanh, tổn thất thông tin thương mại, hoặc bất kì tiền bạc nào khác và hoặc tổn thất liên tiếp.

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho tiền thắng cược hoặc tổn thất tại các trang web bên thứ ba do việc sử dụng thông tin hiển thị trên Trang web.

Không có giới hạn cho nguyên tắc chung của hai điều khoản trước, không có trách nhiệm nào được thừa nhận hoặc chấp nhận dưới đây cho, không kể những cái khác, những vấn đề sau đây:
 1. lỗi, lỗi in, lỗi giải thích, nghe sai, đọc sai, dịch sai, lỗi đánh vần, lỗi đọc, lỗi giao dịch, sự cố kĩ thuật, lỗi đăng ký, lỗi kê khai, Trường hợp bất khả kháng và/hoặc bất kì sai lầm/lỗi tương tự nào khác;
 2. vi phạm các quy tắc của Nhà cung cấp;
 3. các hành vi phạm tội;
 4. lời khuyên, dưới bất kì hình thức nào, được cung cấp bởi Nhà cung cấp;
 5. các hành vi hợp pháp và/hoặc các sự bồi thường khác;
 6. tổn thất hoặc thiệt hại mà Khách hoặc bên thứ ba có thể phải chịu do việc sử dụng Trang web, nội dung của nó hoặc bất kì liên kết nào được đề nghị bởi Nhà cung cấp;
 7. tổn thất hoặc thiệt hại mà Khách hoặc bên thứ ba có thể phải chịu do bất kì chỉnh sửa, đình chỉ hoặc gián đoạn nào của Trang web;
 8. việc sử dụng Trang web hoặc nội dung của nó cho mục đích phạm tội bởi bất kì người nào, bao gồm lỗi, hoặc thiếu sót hoặc bất kì nhân tố nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi;
 9. bất kì việc sử dụng nào của Trang web do một bên thứ ba truy cập các khu vực riêng tư yêu cầu đăng nhập và mật khẩu bằng cách sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu của Khách;
 10. trong trường hợp có sự sai lệch trong các dịch vụ, chức năng và bất kì tính năng khác cung cấp bởi Trang web do virus hoặc lỗi vì nó liên quan đến tất cả các thông số bổ sung cho Trang web, bất kì thiệt hại, phí tổn, chi phí, tổn thất, hoặc khiếu nại gây ra bởi các sai lệch đã nêu;
 11. bất kì hành vi hoặc thiếu sót nào bởi nhà cung cấp internet hoặc của bất kì bên thứ ba nào mà Khách có thể đã ký kết để truy cập vào Trang web. Trong trường hợp kiện tụng giữa nhà cung cấp internet và Khách, Nhà cung cấp không thể là một bên trong vụ kiện, và vụ kiện như vậy sẽ không thể nào ảnh hưởng đến các ĐKSD này; 12. bất kì khiếu nại nào phát sinh do các tổn thất chịu bởi Khách do nội dung của bất kì tài liệu nào đăng bởi một Khách khác hoặc bên thứ ba khác không được ủy quyền bởi Nhà cung cấp trên Trang web.

Chính sách Riêng tư

Trang web Livescore.in và các ứng dụng di động của nó (sau đây được gọi là 'Trang web') tôn trọng sự riêng tư của tất cả các bên xem và mặt khác sử dụng Trang web, sau đây được gọi là 'Khách', và cam kết bảo vệ sự riêng tư của họ. Đôi khi, và chỉ với sự đồng ý trước của họ, Trang web thu thập và sử dụng 'Thông tin Cá nhân' (được xác định dưới đây) liên quan đến Khách của nó để cung cấp cho họ các dịch vụ cung cấp bởi Trang web và chỉ dành cho bất kì mục đích nào được định rõ dưới đây.

Chính sách Riêng tư này tuân theo Công ước quốc tế, và chỉ thị EU, được chuyển sang luật pháp Malta trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Chương 440 của bộ luật Malta), Điều lệ Xử lý Dữ liệu Cá nhân (Lĩnh vực Truyền thông Điện tử) (Yết thị 16 của năm 2003 bao gồm cả những sự bổ sung sau đó), nó thông qua Khuyến nghị 2/2001 của Điều khoản 29 Bảo vệ Dữ liệu Bên hoạt động, được thông qua vào ngày 17 tháng Năm 2001, về các yêu cầu tối thiểu nhất định cho việc thu thập dữ liệu cá nhân trực tuyến và việc thi hành cũng như các quy tắc và tập quán áp dụng khác.

Thu thập Dữ liệu Cá nhân

Trang web không thu thập bất kì Dữ liệu cá nhân nào khi Khách chỉ lướt Trang web. Tuy nhiên, Trang web không yêu cầu Khách cung cấp vài Dữ liệu Cá nhân khi sử dụng các dịch vụ thêm hoặc nâng cao được cung cấp bởi Trang web sau khi đăng ký. Vào những dịp này, Trang web sẽ hỏi riêng từng Khách về việc đồng ý trước khi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Khách. Trong lúc đăng ký hoặc tại các thời điểm khác, Trang web có thể hỏi Khách đưa địa chỉ e-mail và mật khẩu đăng nhập của họ.

Khách không có nghĩa vụ phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân của họ hoặc cho phép việc thu thập Dữ liệu Cá nhân của họ bởi Trang web. Tuy nhiên, Trang web có thể không cung cấp cho Khách không đồng ý việc thu thập Dữ liệu Cá nhân của họ tất cả các dịch vụ đề nghị bởi Trang web.

Mặc dù Khách có thể đã đồng ý với Trang web cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ, họ được quyền hủy bỏ sự đồng ý của họ sau đó bằng cách cung cấp cho Trang web các lý do chính đáng thuyết phục.

Quyền Truy cập

Khách có quyền yêu cầu Nhà quản lý (xác định dưới đây) cung cấp cho họ thông tin bằng văn bản Dữ liệu Cá nhân riêng nào nó đã thu thập và/hoặc sử dụng. Một yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách trình một yêu cầu bằng văn bản lên Nhà quản lý (xác định dưới đây).

Trang web cam kết thực hiện tất cả nỗ lực hợp lý để liên tục cập nhật Dữ liệu Cá nhân đã thu thập. Tuy nhiên Khách nên báo cho Trang web bất kì thay đổi nào về Dữ liệu Cá nhân của họ được giữ bởi Trang web.

Khách cân nhắc thấy rằng bất kì Dữ liệu Cá nhân riêng nào của họ không chính xác, có thể yêu cầu Nhà quản lý bằng văn bản sửa lại dữ liệu. Khách cũng có quyền yêu cầu Nhà quản lý ngăn chặn hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân riêng của họ nếu nó đã được xử lý trái luật.

Các mục đích cho việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân được thu thập bởi Trang web sẽ được xử lý theo các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Chương 440 của Bộ luật Malta) và pháp chế bổ sung được ban hành dưới đó và được xử lý duy nhất cho các mục đích:
 1. Liên lạc với Khách;
 2. Gửi cho Khách mật khẩu đã quên tới tài khoản cá nhân riêng của họ;
 3. Gửi cho Khách thông tin mà Nhà cung cấp nghĩ là họ sẽ thấy nó hữu ích, bao gồm thông tin về các sản phẩm, thông tin dịch vụ và các tài liệu thương mại / quảng cáo cung cấp bởi Trang web / các tài liệu quảng cáo cung cấp bởi các bên thứ ba mà Trang web hợp tác;
 4. Cung cấp bất kì dịch vụ nâng cao nào có thể cấu hình trang web đến một mức nào đó;
 5. Cải thiện nội dung cung cấp bởi Trang web;
 6. Cung cấp cho Khách nội dung Trang web và/hoặc thiết kế được cá nhân hóa.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba

Nhà cung cấp không bán, trao đổi hoặc cho thuê hoặc tiết lộ cách khác Dữ liệu Cá nhân của Khách cho bất kì bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của họ. Tuy nhiên Dữ liệu Cá nhân sẽ được tiết lộ cho các bên thứ ba trong trường hợp bán Trang web.

Các điều nói trên không gây thiệt hại gì cho bất kì ai giữ trách nhiệm pháp lý về Trang web tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Khách cho các bên thứ ba.

Các điều nói trên cũng không gây thiệt hại gì cho việc tiết lộ mà nó hoàn toàn cần thiết như một phần của một hoặc nhiều Mục đích cho việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân. Trong trường hợp này Trang web sẽ thỉnh cầu sự đồng ý rõ ràng trước đó của Khách liên quan. Nhà cung cấp bảo lưu quyền cung cấp dữ liệu thống kê về Khách, doanh số, lưu lượng, và các thông tin thống kê khác liên quan đến Trang web cho các bên thứ ba, tuy nhiên, mà không xác định bất kì Khách nào một cách cụ thể.

Tập tin Nhật ký

Để quản lý Trang web tốt hơn và để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng lớn của Khách cho việc sử dụng tổng hợp, Trang web tự động ghi lại địa chỉ IP của tất cả Khách và các trang đã xem bởi riêng từng Khách.

Từ bỏ Cookie

"Cookie" là thông tin lưu trữ trong máy tính của Khách bởi một máy chủ web và được sử dụng để tùy biến dịch vụ web của họ. Trang web sử dụng các cookie để lưu trữ thông tin về sự tương tác của Khách mà có thể cần sau này để thực hiện một chức năng. Khách có thể chọn không đồng ý các cookie. Một khi hoàn tất, vui lòng không sử dụng thêm bất kì dịch vụ nào được cung cấp bởi Trang web.

Chúng tôi sử dụng các cookie để cá nhân hóa nội dung và các quảng cáo, để cung cấp các tính năng phương tiện truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc sử dụng trang web của bạn với các đối tác phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích. Xem chi tiết.

An ninh

Trang web và Nhà quản lý đã thông qua nhiều cách thức, cả kỹ thuật lẫn tổ chức, để giúp chống lại sự phá hoại, tổn thất, sử dụng sai và sự thay đổi của Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập và sử dụng. Dù cho những nỗ lực này, Nhà cung cấp không thể đảm bảo rằng những sự việc như thế sẽ không xảy ra.

Thời gian Dữ liệu Cá nhân được giữ

Dữ liệu Cá nhân chỉ được giữ cho khoảng thời gian cần để đạt mục đích mà nó được thu thập. Trong trường hợp tài khoản người dùng không hoạt động trong 3 năm tất cả Dữ liệu Cá nhân người dùng được thu thập sẽ bị xóa.

Các trang web bên thứ ba

Các trang web bên thứ ba không được bảo vệ bởi Chính sách Riêng tư này. Trang web cung cấp các liên kết tới các trang khác cho sự tiện lợi của Khách. Trang web không chịu trách nhiệm cho các nội dung hiển thị trên các trang web bên thứ ba và các cách thức họ thông qua để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bất kì trang web nào khác mà Khách truy cập từ Trang web có thể không có Chính sách Riêng tư phù hợp.

Sự chấp thuận của Chính sách Riêng tư

Sự đồng ý của Khách về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ bởi Trang web và Nhà quản lý được thực hiện phụ thuộc vào Chính sách Riêng tư được trình bày ở trên. Khách nên xem Chính sách Riêng tư thường xuyên để quen với các điều khoản và điều kiện trong đó và với bất kì bổ sung nào mà đôi khi được thực hiện bởi Trang web.

Nội dung Tỷ số trực tiếp Miễn phí

LIVESCORE.in cung cấp cho các chủ trang web khả năng nâng cao nội dung của họ với giải pháp tỷ số trực tiếp máy chủ. Việc sử dụng dịch vụ này cho các bên thứ ba bị giới hạn dựa theo Các Điều khoản Giải pháp tỷ số trực tiếp miễn phí.

Nhà cung cấp

Livesport Media Ltd một công ty được đăng ký đầy đủ theo luật pháp Malta vào ngày 22 tháng Mười một 2011 với số hiệu đăng ký C 54555, và có địa chỉ đăng ký tại CMS House, Tầng 1, Đường St. Peter's, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Nhà quản lý của dữ liệu được thu thập và sử dụng từ Khách của Trang web là Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Cộng hòa Séc.

Đây là bản dịch Sang ngôn ngữ khác của Các Điều khoản và Điều kiện bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự bất đồng và sai lệch giữa phiên bản tiếng Anh và bất kì phiên bản bằng ngôn ngữ nào khác của Các Điều khoản và Điều kiện này, phiên bản tiếng Anh sẽ thắng thế.

TỶ SỐ TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ:

TỶ SỐ TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ
DÀNH CHO TRANG WEB CỦA BẠN

Khu vực Thành viên:

Ngôn ngữ: